Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) poate fi accesată și în limba română

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) poate fi accesată și în limba română

07 aprilie 2024

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) poate fi accesată și în limba română

 

Evenimentul de lansare a interfeței în limba română a HUDOC – baza de date a CtEDO – a fost găzduit de Institutul Național al Magistraturii, în 5 aprilie 2024, și reprezintă rezultatul proiectului „Promovarea transparenței hotărârilor judecătorești și consolidarea punerii în aplicare la nivel național a Convenției Europene a Drepturilor Omului” (TJENI), realizat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei și Institutul European Român, cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii.  Judecătorii, avocații, procurorii, profesioniștii în drept și utilizatorii finali ai justiției pot accesa de acum înainte jurisprudența CtEDO în limba română, alături de celelate limbi deja existente: engleză și franceză (limbile oficiale), armeană, bulgară, georgiană, rusă, spaniolă, turcă și ucraineană.

Demersul este considerat un pas semnificativ în promovarea transparenței și în îmbunătățirea implementării naționale a Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în România.

Link HUDOC

https://hudoc.echr.coe.int/rum#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}

INM: Conferința de lansare a intefeței în limba română a bazei de date HUDOC