Jurisprudența relevantă a Curții de Apel Timișoara / 18 noiembrie 2022, Timișoara. Conferința este organizată de Baroul Timiș, Curtea de Apel Timișoara, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – Filiala Timiș și Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara

Jurisprudența relevantă a Curții de Apel Timișoara / 18 noiembrie 2022, Timișoara. Conferința este organizată de Baroul Timiș, Curtea de Apel Timișoara, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – Filiala Timiș și Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara

15 noiembrie 2022

Jurisprudența relevantă a Curții de Apel Timișoara / 18 noiembrie 2022, Timișoara

Despre: Jurisprudența relevantă a Curții de Apel Timișoara
Unde: Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Amfiteatrul A2
Conferința se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.rojuridice.ro/livefacebook.com/JURIDICE.rofacebook.com/groups/juridice și youtube.com/c/videojuridice.
Când: 18 noiembrie 2022, ora 9:00


La eveniment sunt invitați să participe avocați, judecători, procurori, practicieni în insolvență, executori judecătorești, notari publici, studenți la drept, precum și orice alte persoane interesate.

Participarea la eveniment este gratuită în limita numărului de locuri disponibile și este condiționată de înscrierea prealabilă până cel mai târziu în data de 17.11.2022, înscrierea efectuându-se exclusiv prin corespondență electronică la adresa [email protected].

Se asigură puncte de pregătire INPPA și INPPI.
Se asigură masa de prânz pentru toți participanții, apă/cafea pe toată durata evenimentului.


Conferința este organizată de Baroul TimișCurtea de Apel TimișoaraUniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – Filiala Timiș și Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.


Speakeri (ordine alfabetică)
– Av. prof. univ. dr. Traian Cornel Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România
– Jud. Madalina Jebelean, Secția I Civilă a Curții de Apel Timișoara
– Jud. Anca Nacu, Președintele Secției Penale a Curții de Apel Timișoara
– Jud. Oana Niculescu, Secția a II – a Civilă a Curții de Apel Timișoara
– Jud. Cristian Daniel Oana, Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, detașat la INM
– Jud. Alina Ștefania Rotuna, Sectia Litigii de munca a Curții de Apel Timișoara
– Av. conf. univ. dr. Andrei Zarafiu, Facultatea de Drept, Universitatea din București


Program și tematică
9:00 –  9:30: Înscrierea participanților
9:30 – 10:00: Cuvânt de deschidere
– Av. dr. Sergiu I. Stănilă – Decan, Baroul Timiș
– Jud. Mircea Crețu – Președinte, Curtea de Apel Timișoara
– Av. Romeo Urechiatu – Președinte UNPIR, Filiala Timiș
– Exec. jud. Cristian-Mihai Jurchescu – Președinte, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara

10:00 – 10:50: Av. prof. univ. dr. Traian Cornel Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România – Limita dintre “temeinicie” și “legalitate” în controlul instanțelor de recurs. Aspecte teoretice și practice
10:50 – 11:40: Jud. Mădălina Jebelean, Secția I Civilă a Curții de Apel Timișoara – Probleme practice ivite în soluționarea cauzelor având ca obiect măsura plasamentului copilului minor și procedura adopției
11:40 – 12:30: Jud. Anca Nacu, Președintele Secției Penale a Curții de Apel Timișoara – Condițiile judecății în procedura simplificată
12:30 – 13:20: Av. conf. univ. dr. Andrei Zarafiu, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Noi provocări și paradigme în materia autorității de lucru judecat și a măsurilor asiguratorii penale

13:20 – 14:20 Prânz

14:20 – 15:10: Jud. Oana Niculescu, Secția a II – a Civilă a Curții de Apel Timișoara – Executarea fiscală și insolvența; interferențe și dificultăți
15:10 – 16:00: Jud. Cristian Daniel Oana, Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, detașat la INM – Identitate și diferența în contextul TVA; Studiu de caz: hotărârea pronunțată de CJUE în cauza C-568/17 Staatssecretaris van Financien împotriva L W Geelen
16:00 – 16:50: Jud. Alina Ștefania Rotuna, Secția Litigii de muncă a Curții de Apel Timișoara – Consecințele aplicării principiului răspunderii subsidiare a salariaților în privința termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al angajatorului

16:50 – 17:00 Închiderea conferinței


Articol preluat prin bunăvoința Juridice.ro

Integral AICI