JUST ACCESS – ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI (AVOCAȚI) în cadrul proiectului ”Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”

JUST ACCESS – ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI (AVOCAȚI) în cadrul proiectului ”Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”

27 decembrie 2018

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI (AVOCAȚI)

În cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS

  1. INFORMAȚII GENERALE

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, în calitate de Beneficiar implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

 2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

2.1. Obiectivul general al proiectul îl reprezintă îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor și prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor.

2.2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Obiectiv specific nr. 1: Creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi și studenți).
– Obiectiv specific nr. 2: Îmbunătățirea serviciilor și asistentei juridice oferite cetăţenilor prin formarea a cel puţin 210 de angajaţi DGASPC și SPAS la nivel naţional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocați, jurişti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justiție.
– Obiectiv specific nr. 3: Îmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare și formarea a aprox. 1400 de profesionişti din domeniul juridic (avocați și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă).
– Obiectiv specific nr. 4: Îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătăţirii asistenţei juridice și accesului la justiţie.

2.3 Principalele rezultate așteptate ale proiectului

Proiectul contribuie la îndeplinirea rezultatului de program: ”Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor” prin următoarele rezultate așteptate, stabilite la nivel de proiect:
– Rezultat proiect 1: Realizarea unei campanii privind educaţia juridică în rândul tinerilor din 6 centre universitare (educaţie juridică pentru studenţii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, cu privire la drepturile cetăţenilor și accesul la justiție).
– Rezultat proiect 2: Îmbunătățirea serviciilor și a asistentei juridice oferite de DGASPC/SPAS și avocați prin crearea de echipe multidisciplinare non-formale în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocat, jurişti, asistent social, psiholog).
– Rezultat proiect 3: Crearea unor resurse de învăţare pentru profesionişti din domeniul juridic, cu precădere avocați din carul barourilor, cu atribuţii în legătură cu funcţionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate de aceștia și creşterii accesului la justiţie al cetăţenilor ce aparţin categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.
– Rezultat proiect 4: Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu şi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

3. PROCEDURA DE SELECȚIE A EXPERȚILOR COOPTAȚI DE UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE DIN PROIECT (ACTIVITATEA 3.2 ȘI ACTIVITATEA 3.3)

3.1. INFORMAȚII GENERALE

Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la atingerea rezultatelor amintite se vor realiza cu aportul unor experți– avocați lectori INPPA, ce urmează a fi selectați în baza prezentei Proceduri de selecție.

În vederea realizării obiectivelor propuse și atingerii rezultatelor stabilite, în cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități pentru care este necesară selectarea de experți – avocați lectori:

a).  Organizarea a 41 sesiuni de formare dedicate avocatilor (activitatea 3.2. din proiect).

Se vor organiza 41 de sesiuni de formare (cate o sesiune de formare în fiecare județ+ Mun. Bucuresti) cu o durata de o zi, 8 ore/workshop.

Grupul țintă: avocați

Sesiunile de formare vor acoperi în principal următoarele teme:
– tratarea reglementarilor privitoare sau cu incidenta în facilitarea accesului la justiție a cetățenilor, inclusiv grupuri vulnerabile, din perspectiva noilor coduri (Noul Cod Civil, Noul Cod de Procedura Civila/ Noul Cod Penal, Noul Cod de procedura Penala);
– analiza acestor modificări din perspectiva jurisprudențială;
– ajutorul public judiciar și asistența judiciară în materie penală – standarde de calitate și importanţa acestora din perspectiva accesului la justiţie.

Rezultatul așteptat în urma derulării celor 41 de workshop-uri – peste 1.000 de avocați formați la nivel național pentru îmbunătățirea modalității de acordare a asistenței juridice acordate cetățenilor (inclusiv grupuri vulnerabile).

La fiecare workshop vor participa câte 2 experți – lectori avocați.

Calendarul estimativ al celor 41 de sesiuni de formare este următorul:

Nr. crt. Data workshop Oraș (Barou) desfășurare workshop
1. 30.01.2019 București (București și Ilfov)
2. 31.01.2019 Giurgiu (Giurgiu)
3. 02.02.2019 Călărași (Călărași)
4. 08.02.2019 Slobozia (Ialomița)
5. 09.02.2019 Alexandria (Teleorman)
6. 22.02.2019 Constanța (Constanța)
7. 23.02.2019 Tulcea (Tulcea)
8. 25.02.2019 Brăila (Brăila)
9. 26.02.2019 Galați (Galați)
10. 09.03.2019 Buzău (Buzău)
11. 11.03.2019 Ploiești (Prahova)
12. 16.03.2019 Târgoviște (Dâmbovița)
13. 16.03.2019 Pitești (Argeș)
14. 23.03.2019 Râmnicu-Vâlcea (Vâlcea)
15. 25.03.2019  Suceava (Suceava)
16. 26.03.2019 Botoșani (Botoșani)
17. 27.03.2019 Iași (Iași)
18. 28.03.2019 Vaslui (Vaslui)
19. 29.03.2019 Piatra-Neamț (Neamț)
20. 29.03.2019 Bacău (Bacău)
21. 29.03.2018 Focșani (Vrancea)
22. 03.05.2019 Miercurea Ciuc (Harghita)
23. 04.05.2019 Târgu-Mureș (Mureș)
24. 18.05.2019 Brașov (Brașov)
25. 18.05.2019 Sfântu-Gheorghe (Covasna)
26. 20.05.2019 Oradea (Bihor)
27. 21.05.2019 Satu-Mare (Satu-Mare)
28. 22.05.2019 Zalău (Sălaj)
29. 23.05.2019 Baia-Mare (Maramureș)
30. 24.05.2019 Bistrița (Bistrița-Năsăud)
31. 25.05.2019 Cluj-Napoca (Cluj)
32. 10.06.2019 Timișoara (Timiș)
33. 11.06.2019 Arad (Arad)
34. 12.06.2019 Reșița (Caraș-Severin)
35. 13.06.2019 Drobeta Turnu Severin (Mehedinți)
36. 14.06.2019 Tg. Jiu (Gorj)
37. 15.06.2019 Craiova (Dolj)
38. 15.06.2019 Slatina (Olt)
39. 17.06.2019 Sibiu (Sibiu)
40. 18.06.2019 Alba-Iulia (Alba)
41. 19.06.2019 Deva (Hunedoara)

Pentru derularea activității 3.2. din proiect va fi selectat un număr de 82 de experți (preferabil 2 avocați-lectori din fiecare județ), experți în unul dintre domeniile de competență profesională solicitate (drept civil, drept penal, ajutorul public judiciar și asistența judiciară în materie penală).

b). Organizarea a 15 sesiuni de formare multidisciplinare dedicate avocaților, specialiștilor DGASPC/SPAS, pe tema directivei 2012/29/UE și a legislației anti-discriminare (Activitatea 3.3. din proiect).

Durata fiecărei sesiuni multidisciplinare va fi de 16 ore (2 zile /sesiune).

Sesiunile de formare multidisciplinare au două obiective:
– Creșterea nivelului de educație juridică și conștientizare a personalului DGASPC/SPAS care oferă servicii unor categorii defavorizate cu privire la drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecție a drepturilor persoanelor vulnerabile în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC/SPAS;
– Stabilirea unor canale de comunicare și cooperare între avocați și personalul DGASPC/SPAS pentru a creste accesul real la justiție prin îmbunătățirea calității asistenței juridice acordată categoriilor defavorizate.

Sesiunile de formare multidisciplinare se vor organiza în următoarele judeţe: Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava, Bistriţa Năsăud, Alba, Mureş, Bacău, Vaslui, Galaţi, Caraș-Severin, Gorj, Prahova, Brăila, Teleorman.

Calendarul estimativ al celor 15 sesiuni de formare multidisciplinare este următorul:

Nr. Crt. Loc Data
1. Tg. Mures, jud. Mures 18-19 februarie 2019
2. Alba Iulia, jud. Alba 21-22 februarie 2019
3. Resița, jud. Caraș Severin 11-12 martie 2019
4. Tg. Jiu, jud. Gorj 14-15 martie 2019
5. Suceava, jud. Suceava 15-16 aprilie 2019
6. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud 18-19 aprilie 2019
7. Satu Mare, jud. Satu Mare 20-21 mai 2019
8. Baia Mare, jud. Maramures 23-24 mai 2019
9. Oradea, jud. Bihor 03-04 iunie 2019
10. Braila, jud. Braila 10-11 iunie 2019
11. Galați, jud. Galați 13-14 iunie 2019
12. Ploiești, jud. Prahova 24-25 iunie 2019
13. Alexandria, jud. Teleorman 01-02 iulie 2019
14. Vaslui, jud. Vaslui 07-08 octombrie 2019
15. Bacau, jud. Bacau 10-11 octombrie 2019

Grupul țintă vizat pentru cele 15 sesiuni de formare multidisciplinare este alcătuit din
–  avocați, în special avocați înscriși pe liste de curator judiciar și personalul angajat al barourilor cu atribuții în funcționarea Serviciilor de Asistență Juridică, inclusiv avocați înscriși în Registrele de asistență judiciară ale barourilor (avocați din oficiu);
– personal din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și ai Serviciilor Publice de Asistență Socială cu atribuții în legătură cu sistemul judiciar (consilieri juridici, psihologi, asistenți sociali, manageri de caz).

La fiecare dintre cele 15 sesiuni multidisciplinare din partea UNBR vor participa câte 2 experți avocați lectori care vor susține workshop-urile împreună cu alți 2 experți desemnați /selectați de partenerul din proiect, Fundația Centrul de Resurse Juridice.

Pentru cele doua activități din proiect, menționate la punctele a) și b) din prezentul articol, se vor selecta un număr total de 112 experți avocați, respectiv:

Nr. crt. Denumire poziție Nr. poziții
disponibile
Nr. estimative de ore alocate/sesiune
de formare
Nr. de sesiuni de formare
1 Expert-avocat cu expertiza în drept civil/ drept penal/ ajutorul public judiciar/asistența judiciară în materie penală 82 experți 20 ore/lector /workshop (8 ore pentru pregătire, 8 – ore susținere sesiune formare și 4 ore raportare și feedback, Total: 2 lectori*20 ore = 40 ore/workshop. 41 (câte o sesiune de formare în fiecare județ + Mun. București) menționate la 3.1. lit. a).
2 Expert-avocat 30 experți 20 ore /sesiune de 2 zile: 4 ore pregătire și 16 formare efectiva 15 sesiuni în județele menționate la 3.1. lit. b).

3.2. ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE

Selectarea avocaților lectori se va realiza în doua etape:

a) ETAPA I. EVALUAREA DOSARELOR TRANSMISE DE CANDIDAȚI.

Pot candida pentru unul sau mai multe (în măsura în care calendarul permite) dintre posturile de experți disponibile în cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS, doar avocați definitivi, lectori INPPA/avocați înscriși în Registrele de asistență judiciară ale Barourilor sau în listele curatorilor speciali.

Persoanele interesate vor transmite pe adresa de email justa @ unbr.ro, cel târziu până la data de 15 ianuarie 2019, următoarele documente, organizate într-un folder (dosar în format electronic):
– Scrisoare de intenție;
– Curriculum vitae;
– Documente justificative privind pregătirea profesională și experiența practică.

Comunicările efectuate pe adresa de email indicată vor avea obligatoriu, la linia SUBIECT mențiunea – CANDIDATURA  LECTOR JUST ACCESS.

Dosarele conținând documentele transmise electronic vor fi transmise și în format fizic (printat) pe adresa Uniunii Naționale a Barourilor din România din Mun. București, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5.

Nu vor fi luate în considerare documentele transmise fizic dar care nu au fost incluse și în dosarul transmis electronic până la data anterior  menționată.

Nerespectarea termenului de depunere a tuturor documentelor în forma solicitată va conduce automat la respingerea  candidaturii.

Notă! Vor fi excluși din procedura de selecție avocații care înregistrează restante la plata taxelor și contribuțiilor profesionale datorate conform legii.

Evaluarea dosarelor se va realiza de către o comisie numită în baza unei decizii emise de Uniunea Națională a Barourilor din România.

Comisia de selecție va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

a) Documentația de înscriere solicitată:
– Scrisoare de intenție semnată de candidat. În scrisoarea de intenție se va menționa, între altele, postul (activitatea) pentru care candidează precum și workshop-ul/workshop-urile alese;
– Curriculum vitae semnat de candidat. Se va descrie experiența teoretică și practică, precum și experiența similară în derularea unor proiecte/programe/seminarii, etc.;
– Copii după documente justificative: certificate, diplome, adeverințe, referințe/scrisori de recomandare/alte documente care dovedesc îndeplinirea cerințelor de calificare solicitate.
b) Experiența profesională: se solicită experiență de minim 5 ani ca avocat definitiv;
c) Experiența similară: se solicită cel puțin o participare în calitate de speaker/lector/expert în cadrul unor conferințe/seminarii/ proiecte similar, etc. în domeniul de specialitate cerut;
d) Respectarea termenului de transmitere a dosarului. Se verifică dacă dosarul (în varianta electronică și fizică) a fost primit în termenul menționat în prezenta procedură.

Nota! Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita candidaților pe parcursul evaluării și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor solicitate, în cazul în care este necesară o astfel de clarificare.

După prima etapă, Comisia de selecție va întocmi un Proces verbal în care se vor menționa rezultatele selecției dosarelor depuse.

b) ETAPA II. INTERVIU

Candidații declarați “admiși” vor fi invitați în cea de-a două etapă, care va consta în susținerea unui interviu care poate avea loc la sediul UNBR sau poate fi susținut prin mijloace moderne de comunicare la distanță. Interviurile vor avea loc în perioada 21-23 ianuarie 2019.

În cadrul interviului discuțiile se vor axa pe următoarele aspecte:

– experiența profesională ca lector;
– capacitățile și abilitățile candidatului de a susține sesiunea de formare: vor fi analizate nivelul/capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu profesioniști în domeniului dreptului/specialiști în domeniul asistenței sociale;
– abilitățile de planificare/organizare/evaluare, capacitatea de sinteză și transmitere a informației;

Fiecare candidat va primi un punctaj total. Selecția experților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajului acordat de fiecare dintre membrii comisiei de selecție. Nu vor fi selectați candidații care obțin note mai mici de 7. Comisia de selecție va întocmi un Proces verbal de evaluare în care se va menționa punctajul acordat.

3.3. Selecția finală. Criterii de departajare

În situația în care există doi sau mai mulți candidați eligibili care au candidat pentru același post, vor avea prioritate acei candidați care îndeplinesc următoarele cerințe suplimentare, în ordinea menționată:

–  este înscris în Registrul de asistență juridică al Baroului/ Registrul Curatorilor speciali;
–  a participat în calitate de lector/formator în cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă;
– deține o experiență profesională mai mare în domeniul de specialitate cerut.

Candidații vor fi informați prin email /telefonic (la adresa de email/numărul menționat în CV) despre rezultatul procedurii de selecție (admis/respins).

4. ALTE INFORMAȚII

Activitățile de formare vor respecta și vor include module dedicate respectării principiilor orizontale, respectiv egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.
Metodologia de formare va fi pusă la dispoziția experților avocați de către Beneficiar (UNBR) dar, în cadrul fiecărei sesiuni de formare experții lectori vor aborda exemple practice adaptate la specificul județului/ regiunii geografice și al participanților la sesiunile de formare;
– Experții avocați selectați vor avea asigurate toate costurile privind cazarea și masa, transportul intern și vor beneficia de un onorariu stabilit în conformitate cu bugetul proiectului, în cuantum brut de 140 lei/ora.

*

Persoana de contact pentru eventuale clarificări este
dna Veronica Morecuț, telefon: 0771/760079 email: veronica.morecut @ unbr.ro