Legislație privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului

Legislație privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului

03 iunie 2019
COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/25
DECIZIA (PESC) 2019/1341 A CONSILIULUI din 8 august 2019 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor si entitatilor carora li se aplica articolele 2, 3 si 4 din Pozitia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului si de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/25
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1337 of 8 August 2019 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2019/24
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1337 AL CONSILIULUI din 8 august 2019 privind punerea in aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului si de abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2019/24
Lista nationala a persoanelor si organizatilor adoptata de catre Olanda, in vederea combaterii terorismului
 Decizia ONPCSB nr. 1.426 din 10 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, precum si a Formularului pentru raportarea persoanelor, entitatilor desemnate si a operatiunilor care implica bunuri in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1267(1999) privind Al-Quaida si Talibanii, precum si persoane si entitati asociate;
COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/1693 of 20 September 2016 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP
DECIZIA (PESC) 2016/1693 A CONSILIULUI din 20 septembrie 2016 privind masuri restrictive impotriva ISIL (Da’esh) si Al-Qaida si a persoanelor, grupurilor, intreprinderilor si entitatilor asociate cu acestea si de abrogare a Pozitiei comune 2002/402/PESC
Regulamentul (CE) nr . 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati asociate cu ISIL (Da’esh) si cu organizatia Al-Qaida_romana (varianta consolidata la 15.10.2016)
Regulamentul (CE) nr . 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati asociate cu ISIL (Da’esh) si cu organizatia Al-Qaida_engleza (varianta consolidata la 15.10.2016)
Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC)_engleza (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC)_romana (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului_engleza (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului_romana (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informatii si cooperarea referitoare la infractiunile de terorism_engleza
Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informatii si cooperarea referitoare la infractiunile de terorism_romana
Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind combaterea terorismului (2001/930/PESC)_engleza
Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind combaterea terorismului (2001/930/PESC)_romana
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1373 (2001) privind combaterea terorismului;
• Ghidul privind Abordarea Comuna in Lupta Impotriva Terorismului, document elaborat de catre Grupul de Lucru COTER din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
• Ghidul privind cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare eficienta a masurilor restrictive persoanelor suspectate de savarsirea actelor de terorism;
• Ghidul international privind Cele Mai Bune Practici – Detectarea si Prevenirea Transporturilor Transfrontaliere de Numerar, de catre Teroristi si Alti Infractori, publicat pe site-ul FATF/GAFI (www.fatf-gafi.org)
• Cele noua Recomandari Speciale ale FATF privind finantarea terorismului;
• Notele Interpretative la Recomandarile Speciale II, III, VI, VII, VIII, IX ale FATF;
• Strategia revizuita a Uniunii Europene privind finantarea terorismului