Memoriul UNBR către Guvernul României cu privire la Codul român al sustenabilității

Memoriul UNBR către Guvernul României cu privire la Codul român al sustenabilității

27 noiembrie 2023

Memoriul UNBR către Guvernul României cu privire la Codul român al sustenabilității

Profesia de avocat nu poate fi inclusă în noțiunea de „influență politică”
Obligația de raportare publică a legăturilor financiare și personale cu „firmele de avocatură” încalcă secretul profesional și legislația în vigoare

Comisia Permanentă a UNBR a luat act de H.G. nr. 1117 din 16 noiembrie 2023, privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității — Codul român al sustenabilități, (publicată în M. Of. nr. 1052 bis, din 21.11.2023) și a constatat că anumite dispoziții referitoare la includerea „firmelor de avocatură” în noțiunea de „influență politică” încalcă legislația în vigoare.

Potrivit acestei reglementări, noțiunea „influența politică” include „atât legăturile financiare, cât şi personale dintre o organizație și politică, cum ar fi (…) firme de avocatură”. Entitățile cu peste 500 de salariați sunt obligate să raporteze ”contribuțiile semnificative legate de procedurile de adoptare de acte normative” către „firmele de avocatură” cu care colaborează. Orice alte entități pot raporta voluntar aceste aspecte. Dispozițiile fiind extrem de confuze, se pretează la interpretări abuzive, lipsite de predictibilitate.

Din prevederile legii nr. 51/1995 rezultă în mod clar că profesia de avocat nu reprezintă un vector al activităților politice, inclusiv pentru motivul – cu valoare de principiu – că profesia de avocat este independentă. Astfel, orice raportare de genul celei prevăzute de Codul român al sustenabilității încalcă prevederile legale și secretul profesional.


Memoriul UNBR către Guvernul României cu privire la Codul român al sustenabilității – PDF