Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 21-22 octombrie 2022

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 21-22 octombrie 2022

25 octombrie 2022

Minuta ședinței Comisiei Permanente a
Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 21-22 octombrie 2022

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 08 septembrie 2022;
2. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022;
3. Măsuri organizatorice privind examenul de absolvire al INPPA, sesiunea noiembrie 2022;
4. Discutarea unor proiecte ale UNBR (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client, FAST);
5. Informare privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);
6. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
7. Informare privind Registrele Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995. Propuneri pentru 2023;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

Din dezbaterile asupra ordinii de zi au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a analizat Raportul Președintelui Comisiei Naționale de Examen – sesiunea 18 septembrie 2022 –, din care reies următoarele:
– au fost prezenți la examen un număr de 1852 candidați – la admiterea în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și 113 candidați – la admiterea în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice;
– examenul a decurs fără incidente până la expirarea timpului de examen și nu au existat fraude sau tentative de fraudă.
– în urma publicării baremelor de evaluare, au depus contestații 140 candidați la examenul pentru obținerea titlului de avocat stagiar, respectiv 16 candidați la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv; toate contestațiile la barem au fost respinse și, în consecință, baremul publicat după soluționarea primei proceduri de contestații a devenit barem final;

– în urma corectării lucrărilor s-au înregistrat următoarele rezultate :
a) la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar – 567 ADMIȘI (30,61%), respectiv, 1285 RESPINȘI (69,39%);
b) Examenul de primire în profesie ca avocat definitiv – 13 ADMIȘI (11,50%), respectiv, 100 RESPINȘI (88,50%);
– au formulat contestații la punctaj 25 candidați la examenul pentru obținerea titlului profesional de avocat stagiar și 2 candidați la examenul pentru obținerea titlului profesional de avocat definitiv, care aui fost respinse, astfel că rezultatele de mai sus au rămas neschimbate.
Comisia Permanentă a aprobat în unanimitate raportul și a decis validarea examenului, sub rezerva ratificării de către Consiliul UNBR.

2. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind măsurile organizatorice privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2022.

3. Comisia Permanentă a aprobat componența Consiliului Științific al INPPA: domnul Marian Nicolae – drept civil, domnul Gabriel Boroi – drept procedură civilă, domnul Valerian Cioclei – drept penal, domnul Anastasiu Crișu – drept procedură penală și domnul Gheorghe Florea – organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
Comisia Permanentă a luat act de faptul că Directorul INPPA va propune în perioada următoare persoanele pentru conducerea structurilor componente ale INPPA la nivel central.

4. Comisia Permanentă a aprobat achiziționarea bunurilor solicitate de instituțiile comunale din cadrul Consiliului Regional Cernăuți din cadrul donației primite de la poporul taiwanez pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina.

5. Comisia Permanentă a luat act de situația restanțelor la plățile pentru prestațiile avocațiale din oficiu de la Structurile Parchetului. Președintele UNBR a informat Comisia Permanentă despre organizarea în data de 28.10.2022 a unei întâlniri cu conducerea Ministerului Public pentru identificarea de soluții, la care va participa împreună cu Secretarul Comisiei Permanente.

6. Comisia Permanentă a luat act de măsurile de organizare, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Europene a Avocaților (ZEA), în data de 25.10.2022 a Mesei rotunde „Rolul avocaților în vremuri de război. Relocarea afacerilor”, eveniment organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul București, în cadrul AvocArt.
https://www.unbr.ro/masa-rotunda-rolul-avocatilor-in-vremuri-de-razboi-relocarea-afacerilor-eveniment-organizat-de-uniunea-nationala-a-barourilor-din-romania-si-baroul-bucuresti-marti-25-octombrie-2/
Barourile vor organiza evenimente proprii pentru celebrarea ZEA.

7. Comisia Permanentă a luat act de Raportul privind Registrele Naționale ale Avocaților Români, din care reiese că înregistrările la nivel național în perioada mai 2018 – octombrie 2022, au fost de 131.620. În 2022, număr total de înregistrări (01.01.2022 – 14.10.2021) este de 29.496 (an în desfășurare), care a depășit deja totalul pe 2021 – 28.199. Având în vedere numărul tot mai mare de înregistrări, la ședințele viitoare se va analiza implementarea de măsuri pentru asigurarea spațiului de stocare și a păstrării vitezei de acces la server, în paralel cu mentenanța care se asigură și în prezent sistemului.

8. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind implementarea măsurilor dispuse de Consiliul UNBR în ce privește Platforma „Cautavocat.ro”; în perioada dintre ședința consiliului UNBR din 09-10.09.2022 și prezenta ședință a Comisiei Permanente s-au înregistrat încă aproximativ 1400 de noi activări. La ședința viitoare se vor analiza noi măsuri privind implementarea platformei, inclusiv privind traficul real în rețea.

9. Comisia Permanentă a analizat mai multe proiecte de acte normative care au legătură cu exercitarea profesiei avocat referitor la consilierii de concurență, consilierii în proprietate industrială, asistenții de sprijin pentru victimele violenței domestice, violenței sexuale și violenței împotriva femeilor (ASV).

10. Comisia Permanentă a analizat cererea de apărare profesională a domnului avocat Sebastian-Radu-Iulian RĂDULEȚU, din cadrul Baroului Dolj. După analizarea celor semnalate, în unanimitate, Comisia Permanentă a decis aprobarea cererii, constatând că reputația profesională a domnului avocat i-a fost afectata prin publicarea în mass media a unor articole prin care se inoculează ideea că acesta nu poate candida sau fi membru din partea României în cadru Comisiei de la Veneția sau a Curții Europene a Drepturilor Omului, ca urmare a faptului că, în calitate de avocat, și-a exercitat profesia și a asigurat apărarea unui persoane cu notorietate condamnate. Comisia Permanentă a apreciat că utilizarea unor mențiuni din articolele publicate sunt de natură să inoculeze către cititori faptul că orice avocat care asigură apărarea unor persoane acuzate de comiterea unor infracțiuni, fie și de corupție, merită disprețul opiniei publice și poartă o anatemă care îl face nepotrivit și nedemn pentru ocuparea unor posturi la organisme internaționale în care statul român este parte. Comisia Permanentă reiterează faptul că identificarea avocatului cu clientul, care în final suferă o pedeapsă dispusă într-un proces penal, este inacceptabilă și este de natură să afecteze avocatura în ansamblu, prin faptul că un avocat poate avea temerea să accepte anumite procese care pot să conducă la astfel de aprecieri în mass media, și, în final, cetățeanul și dreptul său la apărare.
Se vor da publicității Decizia și Comunicatul Comisie Permanente.

11. Comisia Permanentă a aprobat în principiu Proiectul de Metodologie cu privire la combaterea exercitării fără drept a activităților specifice profesiei de avocat de către persoane fizice și entități juridice. Acesta va fi supus analizei Consiliului UNBR în ședința din 09/10.12.2022.

12. Comisia Permanentă a soluționat 60 lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 13 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat, Comisia Permanentă a aprobat ajutoare în cuantum de aproximativ 311.511 lei.