Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 22 aprilie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 22 aprilie 2021

26 aprilie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 22 aprilie 2021

La 22 aprilie a avut loc ședința Comisiei Permanente a UNBR, în format online, cu următoarea ordine de zi: Discutarea măsurilor ce se impun la nivelul UNBR în legătură cu efectele asupra profesiei de avocat a tezelor dezvoltate în considerentele hotărârii din dosarul „Ferma Băneasa”.

La ședință au participat în calitate de invitați decanii barourilor, dna av. Silvana Racoviceanu și dl. av. Șerban Lovin.

În cadrul ședinței a fost analizat stadiul implementării măsurilor decise în ședința Comisiei Permanente din 09 aprilie a.c. și au fost făcute noi propuneri de activități, inclusiv ca urmare a recepționării de propuneri din partea avocaților care au completat formularul publicat la adresa https://www.unbr.ro/apararea-profesiei/.

În majoritate, participanții la ședință au afirmat că la 14 aprilie, avocații din barouri au construit un moment de solidaritate. Plecând de la acesta, s-a arătat că este necesar ca acțiunile viitoare ale profesiei să se bazeze pe analiza științifică a tezelor juridice din considerentele hotărârii din dosarul Băneasa prin raportare la exigențele dreptului la apărare așa cum se desprind din Constituția României, CEDO și jurisprudența europeană.

Participanții la ședință au fost informați de către președintele UNBR cu privire la Rezoluția adoptată de reprezentanții organizațiilor profesionale ale avocaților din 27 de țări, reuniți la Viena cu ocazia celei de-a 49-a Conferințe a președinților europeni, prin care fac apel către autoritățile române să respecte  drepturile avocaților și garanțiile independenței acestora.

În urma intervențiilor participanților la ședință și după analizarea tuturor propunerilor avansate, Comisia Permanentă a UNBR a aprobat următoarele măsuri:

• Înființarea unei comisii interdisciplinare, care să aibă drept scop redactarea unui studiu privind analiza tezelor juridice din considerentele hotărârii din dosarul Băneasa prin raportare la exigențele dreptului la apărare așa cum se desprind din Constituția României, CEDO și jurisprudența europeană.

• Înființarea unei comisii pentru cercetarea tuturor actelor de împiedicare a liberului exercițiu al profesiei de avocat, care să devină organism permanent de monitorizare a cazurilor în care exercitarea liberă și independentă a profesiei de avocat este împiedicată.

• Organizarea unei dezbateri – eveniment în scopul conștientizării publicului și a factorilor de decizie la nivel național și european în privința acumulării unor probleme care tind să devină sistemice în justiție și afectează exercițiul liber al profesiei de avocat.

• Organizarea Conferinței profesiilor juridice (în preajma Congresului 2021).

• Contactarea unor firme de PR pentru conceperea unui mesaj unitar și consecvent în urma căruia cetățeanul să înțeleagă rolul avocatului și faptul că abuzul asupra avocatului va fi, în final, un abuz împotriva cetățeanului. Problema va fi supusă atenției Consiliului UNBR.

• Transmiterea unui memoriu către Consiliul Superior al Magistraturii, prin care UNBR să arate că profesia de avocat denunță faptul că o serie de activități obișnuite de reprezentare și consiliere ale avocatului pot fi concepute ca infracțiuni, iar anumite aspecte de deontologie profesională pot fi transferate în spațiul răspunderii penale, așa cum reiese din unele pasaje cuprinse în motivarea instanței în dosarul Ferma Băneasa.

Comisia Permanentă a decis ca alte propuneri făcute de participanții la ședință și reținute de membrii Comisiei Permanente în analiză precum și alte măsuri ce vor fi recepționate prin formularul postat la adresa https://www.unbr.ro/apararea-profesiei/ să fie înaintate spre analiză și decizie Consiliului UNBR și grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR, în funcție de domeniul de interes.