Minuta Ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 28.03.2024

Minuta Ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 28.03.2024

05 aprilie 2024

Minuta Ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 28.03.2024

 

 

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 26-27 ianuarie 2024 (fizic) și 07.03.2024 (videoconferință);
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2024;
3. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2023; Prezentarea Proiectului de buget 2024; Date financiare privind INPPA;
4. Măsuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024;
5. Raport privind activitatea grupurilor/departamentelor de lucru ale Consiliului UNBR. Informare privind stadiul proiectelor de lege cu impact asupra profesiei de avocat;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic – prezintă Coordonatorul Departamentului privind dezvoltarea economică a UNBR (DL1) și Președintele CAA;
7. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
8. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
9. Lucrări curente;
10. Diverse.

La ședință au participat Președintele Casei de Asigurări a Avocaților (av. Mihăiță Bubatu), consilierii UNBR membri ai Departamentului privind dezvoltarea economică a UNBR (D1 – av. Lucian-Bernd Săuleanu și av. Șerban-Niculae Lovin), Decanul Baroului București (av. dr. Aurel Ciobanu) și membrii Comisiei Centrale de Cenzori (av. Anca-Sorina Popescu-Cruceru și av. Mihai Lucescu).

1. Comisia Permanentă a luat act de faptul că s-au luat măsurile necesare pentru organizarea Congresului avocaților 2024, care se va desfășura la Hotel Caro (Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, București), în perioada 14-15 iunie 2024.

Se va propune Consiliului UNBR ca în cadrul Congresului să se dezbată tema „Oportunități și vulnerabilități actuale în profesia de avocat” și, legat de aceasta, următoarele:
a) Concursul destinat tinerilor avocați (până în 35 ani, inclusiv), premiat din fondurile Fundației Constantin Naumescu, astfel: Premiul I -10000 lei, Premiul II – 7500 lei, Premiul III- 5000 lei;
b) ceilalți avocați pot contribui cu articole legate de tema susmenționată;
c) cele mai bune lucrări, indiferent de numărul lor, vor fi publicate în Revista Avocatul, ediția destinată Congresului Avocaților din 14-15 iunie 2024.
Comisia Permanentă apreciază că se impune ca rapoartele și celelalte materiale supuse dezbaterii Congresului să fie prezentate exclusiv în format electronic, pe website-urile UNBR, ale Barourilor și ale Casei de Asigurări a Avocaților, urmând propunerea să fie dezbătută în cadrul ședinței de Consiliu.

2. Pe baza mandatului acordat de Consiliul UNBR, Comisia Permanentă a stabilit ultimele măsurile privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024: desemnarea Comisiei naționale a examenului și mandatarea Președintele Comisiei naționale de examen să decidă componența sub-comisiilor de examen, conform prevederilor Regulamentului-cadru de examen, precum și definitivarea listei candidaților la examen.

3. Comisia Permanentă a analizat datele finale privind execuția bugetară a UNBR și INPPA și proiectele de buget pentru 2024 ale celor două instituții. Datele au relevat că ambele instituții au reușit să încheie anul cu excedent bugetar. Comisia Permanentă a avizat – spre a fi supuse aprobării Consiliului – proiectele de buget ale UNBR și INPPA, împreună cu actualizarea anuală a contribuției pentru formarea bugetului UNBR.

4. Comisia Permanentă a analizat Raportul GL5 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea profesiei împotriva practicilor avocaturii clandestine) – privind cazurile referitoare la practicarea avocaturii ilegale – atât cele soluționate până în prezent, cât și cele pendinte; s-a aprobat, spre a fi supus deciziei Consiliului, proiectul de modificare/completare a Metodologiei cu privire la combaterea exercitării fără drept a activităților specifice profesiei de avocat de către persoane fizice și entități juridice; s-a luat act de faptul că aproape toate barourile au desemnat reprezentat în cadrul Grupului, urmând ca, în perioada imediat următoare, acesta să fie complet.

5. Comisia Permanentă a analizat Raportul GL 6 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat); se va supune Consiliului UNBR extinderea platformei cautavocat.ro cu alte funcționalități, precum o mesagerie pentru ca avocații să poată comunica între ei (de exemplu, în cazul în care doresc o substituire în altă localitate).

6. Comisia Permanentă a analizat Raportul GL 7 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității) privind evoluțiile legislative din domeniul combaterii spălării banilor care pot afecta profesia, precum și stadiul altor proiecte legislative cu impact asupra avocaturii.

7. Comisia Permanentă a analizat Raportul DL1 (Departamentul privind dezvoltarea economică a UNBR), din care a reieșit că, pe baza deciziilor aprobare de Comisia Permanentă privind funcționarea DL1, marți, 26 martie a.c. s-a realizat prima tranzacție investițională a UNBR.

8. Comisia Permanentă a luat act de demersurile întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP, precum și de măsuri viitoare preconizate a fi luate.

Comisia Permanentă a luat act și a dezbătut materialele aferente celorlalte puncte ale ordinii de zi.

9. Comisia Permanentă a analizat 23 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat, Comisia Permanentă a aprobat ajutoare în cuantum de aproximativ 255 000 lei.