Minuta ședinței Comisiei Permanente din 16 iulie 2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente din 16 iulie 2020

19 iulie 2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente din 16.07.2020

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 12 iunie 2020;
2. Aspecte privind organizarea Congresului Avocaților 2020;
3. Informare privind asistența judiciară; stadiul propunerilor de completare a Protocolului privind asistenta judiciară;
4. Proiectul avocatului specializat – discuții;
5. informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
6. Informare privind registrele avocaților;
7. Stadiul unor proiecte propuse la începutul mandatului;
8. Examenul de absolvire, sesiunea 2020;
9. Lucrări curente;
10. Diverse.

La ședință a participat, în sistem videoconferință, decanul Baroului Dolj, în calitate de coordonator al Grupului de lucru privind Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM, pentru punctul 5 al ordinii de zi.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a luat act de informarea Coordonatorului grupului de lucru referitor la Raportul privind investigația sectorială declanșată prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 245/27.02.2019 pe piața serviciilor de înregistrare/înscriere a avizelor de ipotecă/alte garanții reale mobiliare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare/Registru Național de Publicitate Mobiliară. Raportul nu reține vreo culpă în sarcina Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) privind cota sa de piață, având în vedere că aceasta nu este prezentă în piață în nume propriu ci numai prin agenți și face o serie de recomandări către autoritatea de reglementare și către operatorii autorizați pe piață.
De asemenea, Comisia Permanentă a luat act de faptul că, în urma pandemiei cu Covid 19, există un număr de agenți ai UNBR care înregistrează întârzieri la plata taxelor către operator; se va organiza o întâlnire cu toți agenții, pentru a se stabili căile de urmat pentru reglementarea situației.

2. Comisia Permanentă a fost asigurată că s-au luat toate măsurile necesare pentru organizarea în bune condiții, cu respectarea normelor sanitare, a ședinței Consiliului UNBR din 17-18.07.2020.

3. În ce privește organizarea Congresului avocaților 2020, Comisia Permanentă a propus ca tema centrală a acestuia să fie: ”Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”. Subtemele vor fi trimise și la barouri și Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (INPPA) pentru propuneri și observații.
De asemenea, s-au decis următoarele:
– Realizarea unui site multimedia special conceput pentru Congres, în care să fie publicate toate anunțurile referitoare la desfășurarea acestuia, comunicate de presă, articole, imagini și secțiuni video, transmisii live privind intervențiile participanților în cadrul evenimentelor, deciziile și rezoluțiile Congresului;
– Lansarea, cu ocazia congresului a unei aplicații pe mobil, prin intermediul căreia se vor putea trimite informări/materiale către întreg corpul profesional;
– Editarea revistei AVOCATUL, în care vor fi inserate materiale/ articole pe tematica susmenționată aparținând membrilor corpului profesional;
– Concurs de lucrări/pledoarii pentru tineri avocați, urmând ca cele mai valoroase să fie premiate dintr-un fond special creat, în cuantum de 10.000 lei.

4. Referitor la proiectul „Avocatului specializat”, Comisia Permanentă a decis în unanimitate ca proiectul să fie transmis barourilor pentru ca până la data de 01 noiembrie 2020, să fie supus dezbaterii corpului profesional, urmând ca după această perioadă să fie supus consiliului UNBR în vederea dezbaterii.

5. Comisia Permanentă a luat act de Raportul privind Registrele Naționale ala Avocaților prevăzute la art. 3, alin. 3 din Legea 51 / 1995 (RAA-Registrul electronic al actelor întocmite de avocați; RPA-Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților) pentru perioada mai 2018 – iulie 2020. Din raport reies următoarele:
• număr total de înregistrări la nivel național – 59.403 (perioada mai 2018 – iulie 2020);
• număr total de înregistrări pe anul 2020 (01.01.2020 – 01.07.2020) – 15.383;
• număr total de înregistrări pe anul 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) – 30.614;
• număr total de înregistrări pe anul 2018 (29.05.2018 – 31.12.2018) – 13.406;
• pentru anul 2019 se constată o creștere de 229 % față de anul 2018 a numărului de înregistrări din sistem la nivel național;
• pentru anul 2020 având în vedere pandemia, a fost analizată perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2019 VS 2020â, constatându-se următoarele:
– în perioada 1 ianuarie – 1 iulie pe anul 2019 au fost înregistrate un număr de 15.287 cereri;
– în perioada 1 ianuarie – 1 iulie pe anul 2020 au fost înregistrate un număr de 14.921 cereri;
– 2019 vs. 2020 – în anul 2020 au fost înregistrate cu 366 de cereri mai puține față de anul 2019 pentru perioada analizată (ianuarie-iulie), rezultând o scădere cu 2,39% față de anul precedent.

6. Comisia Permanentă a analizat opțiunile privind realizarea proiectului aprobat de Consiliul UNBR privind crearea unui vehicul financiar la dispoziția UNBR; a decis continuarea analizei tehnice, inclusiv prin cooptarea de experți, care să consilieze UNBR cu privire la problematică și prezentarea unei soluții finale până la următoarea ședință.

7. Comisia Permanentă a avizat proiectul hotărârii privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (INPPA), care va fi supus aprobării Consiliului UNBR.

8. Comisia Permanentă a decis organizarea unui nou examen pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, în data de 18.10.2020, în sistem on-line, pe baza Regulamentului de examen aprobat în 21.03.2020. Se va avea în vedere acordarea posibilității unor noi avocați de a urma cursurile on-line din materia insolvenței, pentru a se putea înscrie la examen.

9. Comisia Permanentă a soluționat 13 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.