Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 18.12.2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 18.12.2020

24 decembrie 2020

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 29 octombrie 2020;
2. Prezentarea și analizarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), în vederea propunerii acestora Consiliului UNBR. Discuții privind hotărârile prevăzute de legislația CAA pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2021.
3. Validarea examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020;
4. Avizarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR;
5. Analizarea execuției bugetare 2020 și avizarea Proiectului de buget 2021 în vederea supunerii acestuia aprobării Consiliul UNBR; Discutarea unor proiecte cu impact economic:
– Proiectul Optimus;
– Proiectul privind sediul;
– Cartierul Justiției;
– Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client;
– Colaborarea cu Editura Universul Juridic;
– Continuare colaborare cu Legal Marketing.
6. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
7. Lucrări curente;
8. Diverse.

La ședință au fost invitați să participe următorii: dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 2 al ordinii de zi, decanii barourilor, precum și, pentru pct. 5 (Proiect Optimus) și 6 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Comisia Permanentă a dezbătut cu prioritate, împreună cu decanii barourilor care au dat curs invitației de a participa la videoconferință: Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sibiu, Vaslui și Vâlcea (Decanii Barourilor Alba, București, Prahova și Timiș sunt membrii ai Comisie Permanente), următoarele subiecte:

Comisia Permanentă a luat act de faptul că toate documentele privind propunerile CAA au fost comunicate către membrii Consiliului UNBR în timp util.

Președintele CAA a prezent pe scurt propunerile Consiliului de administrație a CAA privind următoarele:
– Indicatorii din sistemul CAA pentru anul 2021 (stabilirea valorii venitului de referință; majorarea valorii punctului de pensie cu rata inflației; contribuția minima si maxima in sistem; majorarea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului; stabilirea contribuției la fondul de funcționare și dezvoltare a CAA);
– Programul investițional;
– Propunerea de adoptare de către Consiliul UNBR a unei decizii interpretative referitoare la compensarea între fondurile sistemului;
– Proiectul Regulamentului de regularizare anuală a contribuțiilor la sistemul CAA;
– Posibilitatea introducerii contribuțiilor facultative în sistemul CAA.

După dezbateri, Comisia Permanentă a apreciat că se impune convocarea Consiliului UNBR în cursul lunii ianuarie. Ședința Consiliului UNBR va fi organizata fie în sistem fizic, dacă situația sanitară din țară permite aceasta, fie în format videoconferință (pentru care se lucrează la un set de reguli, ce trebuie aprobate în prealabil), care va avea pe ordinea de zi discutarea propunerilor deja înaintate de conducerea CCA.

Comisia Permanentă a validat examenul examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020.

Comisia Permanentă și-a exprimat acordul privind stabilirea suprafeței necesare pentru sediul destinat avocaților la 9.000 mp, care se încadrează în valoarea maximală a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) stipulată în Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 3 aplicabil Cartierului pentru justiție.

Comisia Permanentă a luat act de condamnarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a domnului avocatului Robert-Mihăiță Roșu, după ce, anterior, judecătorul de drepturi și libertăți și prima instanță au dispus măsuri radical opuse.

Comisia Permanentă a luat poziție și la data de 18.12.2015, în contextul punerii sub învinuire a aceluiași avocat, în legătură cu activitatea sa profesională.

Comisia Permanentă a decis amânarea discutării celorlalte puncte aflate pe ordinea de zi într-o nouă ședință în sistem videoconferință programată pentru ziua de 28.12.2020, începând cu ora 10.00.