Minuta ședințelor Consiliului UNBR din 17-18 iulie 2020

Minuta ședințelor Consiliului UNBR din 17-18 iulie 2020

19 iulie 2020

MINUTA
ȘEDINȚELOR CONSILIULUI UNBR
17 ȘI 18 IULIE 2020

În perioada 17-18 iulie 2020 s-au desfășurat ședințele Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

A. Ședința Consiliului UNBR din 17 iulie 2020
Invitat la ședință, Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a subliniat misiunea esențială a avocatului în arhitectura sistemului judiciar. A apreciat că este necesară consolidarea raporturilor dintre Guvern și profesia de avocat, ca parte indispensabilă a unui stat de drept, democratic, în care egalitatea de arme în cadrul procesului judiciar reprezintă unul dintre principiile de bază. Premierul și-a manifestat interesul de a susține proiecte care privesc avocatura ca profesie.

În cadrul aceleiași discuții, președintele UNBR, Traian Briciu, a evocat dezbaterile din Comisia Permanentă cu privire la proiecte care interesează justiția și care reprezintă interese comune cu ale statului în ce privește funcționarea justiției, accesul cetățenilor la justiție și rolul avocatului.

Un alt punct important în ședință a fost aprobarea propunerii din Comisia Permanentă privind organizarea Congresului Avocaților. Evenimentul va avea loc la Constanța, în perioada 7-10 Septembrie, sub rezerva evoluției pandemiei de COVID – 19. În pregătire, se vor desfășura, în 5 și 6 septembrie, ședințele Comisiei Permanente și ale Consiliului UNBR.

Tema centrală a Congresului va fi: „Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”.

În susținerea temei s-a stabilit următorul curs de acțiune:
• Realizarea unui site multimedia dedicat Congresului, în care vor fi publicate comunicate de presă, articole, imagini și secțiuni video, transmisii live privind intervențiile participanților în cadrul evenimentelor, deciziile și rezoluțiile Congresului;
• Editarea revistei AVOCATUL, în care vor fi publicate materiale privind tematica Congresului;
• Inițierea unui concurs de lucrări pentru tinerii avocați. Cele mai valoroase vor fi premiate dintr-un fond creat special, în limita unui buget total de 10.000 lei.

În continuare, au fost aprobate grupurile de lucru ale Consiliului UNBR, componența și obiectivele fiecăruia. În prealabil, s-au aprobat modificări și completări la Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale UNBR, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 222/2017 privind participarea unui consilier în maxim 2 grupuri și instituirea unui termen de înaintare a raportului privind lucrările repartizate de maxim 3 luni cu posibilitatea ca, pentru motive temeinice, acesta să poate fi depășit cu maxim 2 luni.

Au fost aprobate următoarele grupuri de lucru:
1. Perfecționarea legislației profesiei și/sau a celei cu impact asupra profesiei;
2. Fiscalitatea profesiei de avocat;
3. Deontologia profesiei și publicitatea;
4. Problematica CAA;
5. Avocatura secolului 21;
6. Impactul informatizării asupra profesiei de avocat;
7. Spălarea banilor și apărarea secretului profesional.

Acestea se adaugă grupurilor deja existente:
1. Necesitatea completării Statutului profesiei de avocat și a Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) în materia incompatibilităților în exercitarea funcțiilor în organele de conducere executive ale UNBR/CAA și privind modificarea Statutului INPPA;
2. Apărarea în fața avocaturii ilegale
3. Funcționarea Registrului de Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

În ce privește proiectului ”Avocatul specializat”, Comisia Permanentă a decis în unanimitate ca proiectul să fie transmis barourilor pentru ca până la 1 Noiembrie 2020 să fie supus dezbaterii corpului profesional. Consiliul UNBR a ratificat propunerile Comisiei Permanente.
De asemenea, Consiliul a făcut analiza situației avocaturii din perioada stării de urgență și a stării de alertă. S-a decis crearea unui fond de întrajutorare și solidaritate, sub egida Fundației Constantin Naumescu, înființată în anul 2000 de către UNBR, CAA și Baroul București, obiectivul fiind sprijinirea avocaților stagiari.

B. Ședința Consiliului UNBR din 18 iulie 2020
În ce privește Hotărârea 58/27 Martie 2020 privind măsurile pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență, Consiliul a decis abrogarea art. 1 alin. 3 potrivit cărora aplicarea măsurilor privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru contribuțiile scadente începând cu data de 16 Martie 2020, respectiv suspendarea calculului acestora pentru datoriile contributive ale avocaților, acumulate anterior, se face numai la cerere. S-a decis ca acestea să se aplice pentru toți avocații. Sumele deja achitate (cu titlu de penalități pentru contribuțiile ce fac obiectul Hotărârii Consiliului UNBR nr.58/2020) se vor compensa cu cele ce vor fi datorate în viitor.
În plus, a fost hotărâtă data reluării calculului majorărilor de întârziere pentru datoriile filialelor față de CAA, acumulate anterior datei de 16 martie 2020. Aceasta va fi 20 Iulie 2020.

Consiliu a adoptat Ghidului Onorariilor minimale recomandate, acesta urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021. În acest timp se va solicita opinia/avizul Consiliului Concurenței cu privire la compatibilitatea ghidului cu regulile concurențiale. Actualizarea cuantumului onorariilor se va face anual de către Consiliul UNBR.

În privința examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020, Consiliul UNBR a aprobat deciziile Comisiei Permanente a UNBR din data de 12 iunie 2020 . S-a reiterat faptul că se dorește ca examenul să se desfășoare în varianta față în față, la București. Comisia Permanenta va informa Consiliul asupra organizării examenului prin raportare la evoluția situației sanitare.

Consiliul UNBR a aprobat și Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea examenului de absolvire a INPPA. Anul acesta examenul de definitivat va conține o singura proba. Prevederile referitoare la susținea probei scrise la materiile opționale urmează să se aplice din 2021.
Consiliul UNBR a rezolvat un număr de 14 plângeri și contestații.
Consiliul UNBR a ratificat un număr de 25 de decizii ale Comisiei Permanente privind acordarea de ajutoare din Fondul de Solidaritate a Avocaților.