NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE – Notificare nr. 34781 (cod de înregistrare electronică a notificării 778114361782)

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE – Notificare nr. 34781 (cod de înregistrare electronică a notificării 778114361782)

22 iunie 2015

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este rezolvarea plângerilor şi contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, Comisia Permanenta a UNBR si Consiliul UNBR, în cazurile prevăzute de lege şi de statutul profesiei, inclusiv plângeri formulate de persoane fizice împotriva avocaţilor.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru analizarea şi rezolvarea cererilor/plângerilor/petiţiilor dumneavoastră. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării acestora. În ce priveşte pct. 2, aveţi posibilitatea de a refuza comunicarea către dumneavoastră a revistei presei, conform datelor inserate în e-mailul care vă parvine.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

– avocaţi;

– persoanele vizate;

– membrii Comisiei Permanente a UNBR şi ai Consiliului UNBR;

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul UNBR Bucureşti, Sector 5, Splaiul Independenţei nr. 5, tel: 021/313.48.75; 021/316.07.39; fax: 021/313.48.80 sau pe email: [email protected]. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

 

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).