Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 13-14 noiembrie 2015

Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 13-14 noiembrie 2015

09 noiembrie 2015

Ședinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R va avea loc în perioada 13-14 noiembrie 2015, la Hotel Intercontinental – Bucureşti

Subiectele ce vor fi abordate conform ordinii de zi sunt următoarele:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 03 – 04 septembrie 2015.

2. Stadiul inițiativei parlamentare privind modificarea și completarea legislației privind profesia de avocat. Raportori: Vicepreședinții UNBR conf. univ. av. dr. Traian Briciu și prof. univ. dr. av. Ion Chelaru.

3. Stadiul propunerilor și punctelor de vedere comunicate la UNBR potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr. 7/04.09.2015 pentru finalizarea obiectivelor de politică profesională menționate la art. 1 din Hotărâre, în raport de evidențele UNBR. Raportori: Vicepreședinții UNBR și secretar general al UNBR av. Constantin Parascho. (Proiectul CAA privind informatizarea sistemului CAA – detalii, stadiu – va fi prezentat de Președintele CAA av. dr. Florin Petroșel)

4. Consfătuirea de lucru a celor mai tineri consilieri ai barourilor din România (14 – 15 noiembrie 2015). Obiective. Repartizare responsabilități ale membrilor Comisiei Permanente.

5. Stadiul pregătirii sărbătoririi „Zilei Avocatului European”. Măsuri organizatorice.

6. Proiecte de perfecționare profesională a avocaților prin atragerea de fonduri europene. Prezentare. Raportor: Vicepreședinte UNBR conf. univ. dr. av. Traian Briciu.

7. Pregătirea activității de asistență judiciară în anul 2016. Stadiul. Raportor: Vicepreședinte UNBR lect. univ. dr. av. Petruț Ciobanu.

8. Stadiul pregătirii măsurilor specifice ultimei ședințe a Consiliului UNBR din anul 2015, ce vor fi inițiate de Consiliul CAA. Raportor: Președinte CAA – av. dr. Florin Petroșel.

9. Prezentarea proiectului de colaborare dintre UNBR și Barouri pe de o parte și Asociația Municipiilor din România și Asociația Orașelor din România pe de altă parte.

10. Organigrama UNBR. Stadiul proiectului de modificare și actualizare. Raportor: Vicepreședinte UNBR lect. univ. dr. av. Petruț Ciobanu.

11. Lucrări curente.

La aceeași ședință a Comisiei Permanente vor fi discutate propunerile și posibilitățile de implicare a UNBR pentru ajutorarea victimelor de la Clubul Colectiv, precum și modalitățile practice prin care UNBR își va asuma pe viitor acțiunile de responsabilitate socială într-un mod cât mai prompt și mai flexibil.

Distribuie prin: