ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România de joi, 19 martie 2020, începând cu orele 14.00, în sistem videoconferință

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România de joi, 19 martie 2020, începând cu orele 14.00, în sistem videoconferință

19 martie 2020

ORDINEA DE ZI

a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.)

joi, 19 martie 2020, începând cu orele 14.00, în sistem videoconferință

 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 25 ianuarie 2020.

2. Masuri organizatorice privind Congresul Avocatilor 2020.

3. Informare privind propunerile Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) referitor la hotărârile prevăzute de legislația C.A.A. pentru funcționarea unitară a sistemului Casei în anul 2020.

4. Stadiul reformei INPPA. Continuarea dezbaterilor din ședința Comisiei Permanente din 25.01.2020.

5. Informare și propuneri privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților – R.E.A. și R.P.A..

6. Activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliara- R.N.P.M..

7. Stadiul realizării Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023.

8. Desemnarea Comisiei pentru Examenul privind verificarea cunoștințelor de drept românesc și de limbă română potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. B din Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, Sesiunea 2020.

9. Lucrări curente.

10. Diverse.

Totodată, Comisia Permanentă va analiza raportul Comisiei de lucru privind evaluarea impactului stării de urgență asupra avocaților, în urma centralizării propunerilor avocaților și barourilor primite la adresa de email special creată pentru aceasta [email protected] sau la www.unbr.ro .


Download DOCX / PDF