ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 03 septembrie 2020, orele 11.00 – 18.00 la Hotel Intercontinental – București

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 03 septembrie 2020, orele 11.00 – 18.00 la Hotel Intercontinental – București

24 august 2020

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 03 septembrie 2020, orele 11.00 – 18.00 la Hotel Intercontinental – București

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 16 iulie 2020;
2. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat;
3. Discutarea unor proiecte cu impact economic;
4. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
5. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților;
6. Lucrări curente;
7. Diverse.

*

La ședință este invitat să participe dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților, dl. av. Alexandru Mihalcea, Președintele Comisei Centrale de Cenzori și, pentru pct. 4 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj, Coordonatorul Grupului de lucru privind RNPM.