ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 29 octombrie 2020, ora 15.00, în sistem videoconferință

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 29 octombrie 2020, ora 15.00, în sistem videoconferință

21 octombrie 2020

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 29 octombrie 2020, ora 15.00, în sistem videoconferință

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 03 septembrie 2020;
Obs: Eventualele solicitări privind conținutul procesului verbal vor fi înaintate cu cel puțin 3 zile anterior ședinței pentru a putea permite efectuarea de verificări;
2. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020;
3. Analizarea execuției bugetare 2020 și a Proiectului de buget 2021; Discutarea unor proiecte cu impact economic:
– Proiectul Optimus;
– Proiectul privind sediul;
– Cartierul Justiției;
– Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client;
– Colaborarea cu Editura Universul Juridic;
4. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară-RNPM;
5. Lucrări curente;
6. Diverse.

*

La ședință sunt invitați să participe: dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 3 și 4 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj, Coordonatorul Grupului de lucru privind RNPM, iar pentru pct. 3 al ordinii de zi, dl. avocat Sergiu Capisizu.