ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru zilele de vineri, 04 septembrie 2020, orele 10.00-18.00 și sâmbătă, 05 septembrie 2020, orele 10.00-18.00

ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru zilele de vineri, 04 septembrie 2020, orele 10.00-18.00 și sâmbătă, 05 septembrie 2020, orele 10.00-18.00

24 august 2020

ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru zilele de vineri, 04 septembrie 2020, orele 10.00-18.00 și sâmbătă, 05 septembrie 2020, orele 10.00-18.00

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 17-18 iulie 2020;
2. Analiza și aprobarea raportului anual al Consiliului UNBR;
3. Aprobarea execuției bugetare pe anul 2019 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale INPPA;
4. Analiza unor proiecte care presupun folosirea patrimoniului U.N.B.R. și C.A.A. în activități producătoare de venituri, potrivit legii;
5. Informare privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat;
6. Discuții pe marginea tematicii de Congres: „Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”;
7. Lucrări curente;
8. Diverse.