ORDINEA DE ZI a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R., 08-09 noiembrie 2019 – București

ORDINEA DE ZI a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R., 08-09 noiembrie 2019 – București

04 noiembrie 2019

Ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, vineri, 08 noiembrie 2019:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 04 octombrie 2019.
2. Soluționarea eventualelor contestațiilor privind înregistrarea candidaturilor pentru demnitatea de membru în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).
3. Măsuri organizatorice privind Examenul de absolvire al Institutului de Pregătire și Perfecționare a avocaților (I.N.P.P.A.), sesiunea noiembrie 2019.
4. Stabilirea mijloacelor pentru realizarea Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023.
5. Proiecția bugetului U.N.B.R. pentru anul 2020.
6. Avizarea Calendarului activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020.
7. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.).
8. Aprobarea „Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați”, elaborat în implementarea Proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, beneficiar Consiliul Superior al Magistraturii.
9. Discutarea Raportului Mecanismului de Cooperare și de Verificare (MCV) al Comisiei Europene privind România pentru 2019.
10. Lucrări curente.
11. Diverse.

Ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, sâmbătă, 09 noiembrie 2019:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului din data de 04 octombrie 2019.
2. Alegerea membrilor Consiliul de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).
3. Discutarea Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023.
4. Aprobarea Calendarului activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020.
5. Lucrări curente.
6. Diverse.