OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

07 august 2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 705/06.VII.2020