Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost distinsul avocat Ștefan EREMIA, din Baroul Hunedoara, fost membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România și al Consiliului Uniunii Avocaților din România, fost Decan al Baroului Hunedoara

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost distinsul avocat Ștefan EREMIA, din Baroul Hunedoara, fost membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România și al Consiliului Uniunii Avocaților din România, fost Decan al Baroului Hunedoara

30 aprilie 2024

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost distinsul avocat Ștefan EREMIA, din Baroul Hunedoara, fost membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România și al Consiliului Uniunii Avocaților din România, fost Decan al Baroului Hunedoara.

 

În calitate de avocat, membru în organele de conducere ale profesiei, domnul Ștefan Eremia, prin activitatea sa profesională remarcabilă, a fost un mentor iubit, respectat și un exemplu de devotament față de profesie.

A luptat pentru prestigiul profesiei și combaterea fenomenului de practicare ilegală a profesiei de avocat, aportul său fiind recunoscut de Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România care, întrunită în ședința din 23 – 24 ianuarie 2009 i-a adresat o scrisoare de mulțumire pentru eforturile deosebite depuse în combaterea acestui fenomen.

Congresul Avocaţilor din 29-30 iunie 2007 i-a recunoscut munca și devotamentul puse în slujba profesiei, ca membru în organele de conducere ale profesiei de avocat, acordându-i calitatea de ”Membru de Onoare al UNBR”.

Pentru merite deosebite în perfecționarea activității barourilor, a Uniunii Avocaților din România și a Uniunii Naționale a Barourilor din România, în cadrul Congresului avocaților 2010 i-a fost conferită – în semn de înaltă apreciere – diploma și medalia jubiliară „1990–2010, douăzeci de ani de profesie independentă și cu organizare autonomă”.

Este o zi tristă pentru profesia de avocat și pentru toți cei care l-au cunoscut!

Condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!