Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost remarcabilul avocat Ioan BILAN, din Baroul Bistrița Năsăud, fost membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fost Decan al Baroului Bistrița Năsăud

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost remarcabilul avocat Ioan BILAN, din Baroul Bistrița Năsăud, fost membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fost Decan al Baroului Bistrița Năsăud

14 ianuarie 2024

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost remarcabilul avocat Ioan BILAN, din Baroul Bistrița Năsăud, fost membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fost Decan al Baroului Bistrița Năsăud

În calitate de avocat, membru în organele de conducere ale profesiei, domnul Ioan Bilan, prin activitatea sa profesională remarcabilă, a fost un mentor iubit și respectat, care și-a oferit mereu ajutorul și îndrumarea colegilor săi. Generozitatea sa și gândirea profundă au inspirat mulți avocați și au contribuit la dezvoltarea profesională a multora.

Cu o carieră strălucită și o pasiune incontestabilă pentru drept, domnul Ioan Bilan a fost un exemplu de integritate și devotament în profesie, dedicându-și timpul și eforturile pentru a promova valorile și etica în domeniul juridic. Va rămâne în amintirea noastră ca un profesionist desăvârșit și un om deosebit, care a lăsat o moștenire valoroasă în domeniul juridic.

Pentru merite deosebite în perfecționarea activității barourilor, a Uniunii Avocaților din România și a Uniunii Naționale a Barourilor din România, în cadrul Congresului avocaților 2010 i-a fost conferită – în semn de înaltă apreciere – diploma și medalia jubiliară „1990–2010, douăzeci de ani de profesie independentă și cu organizare autonomă”.

Este o zi tristă pentru profesia de avocat și pentru toți cei care l-au cunoscut!

Condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!