Prezentarea Congresului Avocaților 2015 și programul acestuia

Prezentarea Congresului Avocaților 2015 și programul acestuia

29 mai 2015
 

noutati
newsletter_header

  • Prezentarea Congresului Avocaților 2015 și programul acestuia

În zilele de 6 și 7 iunie 2015 Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) organizează  Congresul Avocaților. De aceea, newsletter-ul lunii mai va fi dedicat profesiei de avocat și  acestui eveniment,  în cadrul căruia vor fi prezentate spre dezbatere și aprobare rapoartele de activitate și vor fi alese organele de conducere ale UNBR.

În vederea asigurării transparenței Congresului UNBR, în acest număr al newsletter-ului vom prezenta raportul detaliat al Consiliului Uniunii, precum și al Casei de Asigurări a Avocaților.

Congresul avocaţilor este organul suprem de conducere a profesiei de avocat și are competenţe legal reglementate prin art. 64 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

În acest cadru legal, în cadrul Congresului,  vor fi prezentate spre aprobare rapoartele anuale de activitate ale Consiliului U.N.B.R. şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor,  ale Comisiei de Cenzori și ale Comisiei Centrale de Disciplină, bugetul anual al U.N.B.R. si executia bugetara anuala a acestuia.

Anul acesta, Congresul are și caracter electiv, urmând să aibă loc alegerea Consiliului U.N.B.R. , a Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor , a Comisiilor de cenzori ale U.N.B.R. si a Casei de Asigurari a Avocatilor  și desemnarea Comisiei Superioare de Disciplină.

La rândul său, Consiliul UNBR va alege presedintele și vicepresedinții U.N.B.R. și membrii Comisiei permanente a U.N.B.R., dintre membrii sai, avocati cu o vechime mai mare de 10 ani in profesie, pentru un mandat de 4 ani.

Lucrările se vor desfășura în Sala Media a Teatrului Național București, începând cu ora 9.00, conform următorului Program.

 

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR

Bucureşti, 06 – 07 IUNIE 2015

 

PROGRAMUL CONGRESULUI

Sâmbătă, 06 iunie 2015
08.30 – 09.00
Înregistrarea delegaţilor
09.00 – 11.00
Deschiderea lucrărilor Congresului
11.00 – 11.15
Pauză
11.15 – 13.00
Validarea membrilor Congresului.  Dezbateri pe marginea materialelor prezentate Congresului spre aprobare privind activitatea Consiliului U.N.B.R., a Casei de Asigurări a Avocaţilor. Raportul Comisiilor de cenzori ale U.N.B.R. şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor
13,00 – 14,00
Pauză de masă
14,00 – 17,00
Dezbateri pe marginea materialelor prezentate Congresului spre aprobare privind activitatea Consiliului U.N.B.R. şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor / alegerea Consiliului U.N.B.R. / alegerea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor / alegerea Comisiilor de cenzori ale U.N.B.R. si a Casei de Asigurari a Avocatilor / desemnarea Comisiei Superioare de Disciplina
Duminică, 7 iunie 2015
09,00 – 12,30
Continuarea dezbaterilor asupra tematicii Congresului
Adoptarea hotărârilor şi rezoluţiilor Congresului.
12,30 – 13,00
Închiderea lucrărilor Congresului