Primim de la Uniunea Profesiilor Liberale din România: „Informare cu privire la desfășurarea reuniunilor Adunării Generale și Comitetului Permanent ale Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS”

Primim de la Uniunea Profesiilor Liberale din România: „Informare cu privire la desfășurarea reuniunilor Adunării Generale și Comitetului Permanent ale Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS”

20 decembrie 2016

Primim de la Uniunea Profesiilor Liberale din România:

„Stimate Domnule Președinte,

Vă transmitem, alăturat, o „Informare cu privire la desfășurarea reuniunilor Adunării Generale și Comitetului Permanent ale Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS” care și-a desfășurat lucrările în perioada 21-22 noiembrie 2016.

Obiectivul principal al acestor reuniuni l-a constituit realizarea, în continuare, a unei mai mari unități și mobilizări a membrilor Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS prin aducerea la îndeplinire a priorităților stabilite pentru semestrul II 2016 și în special: promovarea mai intensă a valorilor comune ale profesiilor liberale care stau la baza elaborării codurilor etice și deontologice ale profesiilor liberale care reprezintă „componenta cea mai de preț a identității profesiilor liberale”, demararea activității Centrului de Excelență în Etica Profesională din Malta, precum și includerea eticii profesionale în programul Consiliului European odată cu preluarea de la 1 ianuarie 2017 a președinției acestuia de către guvernul maltez; îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor cu Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social European, Consiliul European al Personalului Profesional și de Conducere – EUROCADRES; intensificarea activității intergrupului parlamentar al profesiilor liberale care să sprijine activitatea acestora; promovarea intereselor unor asociații membre ale CEPLIS pe lângă instituțiile europene; monitorizarea procesului legislativ european și tendințele cu impact asupra profesiilor liberale și anume modul în care au fost implementate prevederile Directivei cu impact direct asupra acestora și anume Directiva Recunoașterii Reciproce a Calificărilor Profesionale și Directiva Servicii pe Piața Internă, combaterea politicii agresive promovată de către Comisia Europeană de dereglementare totală a profesiilor liberale, cunoașterea impactului și a consecințelor prevederilor Tratatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții negociat de către Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii care, conform aprecierilor CEPLIS, ar avea urmări negative asupra viitorului profesiilor liberale europene; consecințele asupra profesiilor liberale din Uniunea Europeană ca urmare a ieșirii Marii Britanii din această Uniune etc.

Adunarea Generală a Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS a apreciat favorabil organizarea de către UPLR a celei de a IX-a ediție a Conferinței ” Ziua Profesiilor Liberale din România ” și a sugerat ca această inițiativă să fie promovată și de alți membri ai CEPLIS.”


Download: DOCX / PDF