PROCES VERBAL din data de 21 noiembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor depuse în baza art. 10 alin. (4) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

PROCES VERBAL din data de 21 noiembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor depuse în baza art. 10 alin. (4) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

21 noiembrie 2023

Comisia Națională Examen

  

PROCES VERBAL
din data de 21 noiembrie 2023
privind soluționarea contestațiilor depuse în baza art. 10 alin. (4) din
Regulamentul examenului de absolvire a
Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
– examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023 –

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.,

Comisia Națională de Examen,

Analizând contestațiile formulate de candidații la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 12 noiembrie 2023, la proba scrisă 1, formulate, după publicarea procesului-verbal din 15 noiembrie 2023  privind soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023, de către candidații care nu au formulat contestații la barem în prima etapă a soluționării contestațiilor la barem și al căror punctaj a fost redus în urma soluționării contestațiilor la barem;

Având în vedere și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul întrebărilor cu privire la care, prin procesul-verbal mai sus-menționat, au fost admise contestații,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

Art. 1.  În baza opiniei membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul întrebărilor cu privire la care prin procesul-verbal din 15 noiembrie 2023 au fost admise contestații, se admit contestațiile la următoarele întrebări:

A. La disciplina „Drept civil” de la proba scrisă 1: Grila 1 (13), Grila 2 (16), Grila 3 (17), Grila 4 (11)

i. se acordă 1 punct candidaților care au indicat răspunsul corect „AC” stabilit prin baremul publicat pe pagina INPPA la 12 noiembrie 2023 și, respectiv,
ii. se acordă 1 punct și candidaților care au indicat ca singur răspuns corect litera „A”, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal din 15 noiembrie de comisia de soluționare a contestațiilor la barem.

B. La disciplina „OEPA” de la proba scrisă 1: Grila 1 (1), Grila 2 (7), Grila 3 (9), Grila 4 (6)

i. se acordă 1 punct candidaților care au indicat răspunsul corect „AC” stabilit prin baremul publicat pe pagina INPPA la 12 noiembrie 2023 și, respectiv,
ii. se acordă 1 punct și candidaților care au indicat ca singur răspuns corect litera „C”, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal din 15 noiembrie de comisia de soluționare a contestațiilor la barem.

Art. 2. Se validează baremul de evaluare la proba scrisă 1, rectificat conform prevederilor art. 1, care devine barem final.

Art. 3. Rezultatele la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 12 noiembrie 2023 vor fi publicate pe pagina INPPA până cel mai târziu la 25 noiembrie a.c.

Art. 4. Prezentul proces verbal se publică pe pagina web a U.N.B.R. și I.N.P.P.A. și se comunică structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A. și consultantului tehnic al examenului.

Comisia Națională de Examen


Baremul de evaluare la proba scrisă 1, rectificat conform prevederilor art. 1, care devine barem final:

<<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>