Proiect „Avocatura 2025”

Proiect „Avocatura 2025”

25 aprilie 2016

Recomandările Consiliului Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa (CCBE) privind protejarea confidenţialităţii comunicărilor avocat client în contextul activităţilor de supraveghere – PROIECT”, versiunea în limba engleză și traducerea în limba română.


Publicăm materialul intitulat ”Studiu privind viitorul serviciilor juridice” (Societatea de Drept din Anglia și Țara Galilor) (docx)


Grupul de lucru consultativ al Consiliului UNBR „Cei mai tineri consilieri ai barourilor din România”

*

Dăm publicității scrisoarea din data de 15.10.2015 adresată de Președinta Consiliului Barourilor Europene (CCBE), doamna Maria Slazak, președinților barourilor membre precum și invitația de participare la Conferința organizată de CCBE la Paris în data de 21 octombrie 2016, având drept temă „Inovația și viitorul profesiei de avocat” transmisă de actualul Președinte al CCBE domnul Michel Benichou.

*

Dăm publicității materiale de lucru, studii, opinii privind viitorul profesiei de avocat în România, inclusiv studii elaborate de entități din alte state.

1. Avocaţii ca profesionişti şi cetăţeni: Roluri şi responsabilităţi esenţiale în secolul al XXI-lea (Harvard Law School) (doc)

2. Piața de servicii juridice 2030 (Broșura Conferinței Baroului Berlin.2015) (docx)

3. Carta interprofesională între judecători, procurori şi avocaţi, semnată în cadrul conferinței „Dialogul interprofesional între judecători, procurori şi avocaţi – necesitate în consolidarea Justiţiei în societatea democratică în România

4. Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, pronunțată în dosarul nr. 10/2015. (docx / pdf)

Distribuie prin: