Proiect adoptat de camera decizională: instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților

Proiect adoptat de camera decizională: instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților

10 aprilie 2024

Proiect adoptat de camera decizională: instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților

• Cheltuielile de judecată vor putea fi reduse de judecător numai la cererea părții interesate, dacă acestea sunt disproporționate în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat

• Măsura reducerii cheltuielilor va trebui motivată în raport cu criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului, respectiv art 127 din Statutul profesiei

• Măsura va putea fi atacată odată cu fondul, iar în cazul hotărârilor supuse recursului, precum și celor definitive, cu reexaminare, care va fi soluționată de alt complet

• Se precizează că Normativele şi procedura de decontare a cheltuielilor de deplasare se fac conform protocolului încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției şi PÎCCJ

În data de 9 aprilie 2024, Camera Deputaților, în calitate de for decizional a adoptat, cu 250 de voturi pentru și unul împotrivă, Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi pentru modificarea art.451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Inițiatorii acestui proiect au fost senatorii Cazanciuc Robert-Marius, Fenechiu Cătălin-Daniel, Niculescu-Țâgârlaș Cristian-Augustin și deputații Andronache Gabriel, Morar Olivia-Diana, Trăilă Cristina

Forma pentru promulgare este următoarea:

Art. I – Art. 30, alineatul (1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.30.- (1) Pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. În fața instanței, onorariul contractat între avocat şi client este prezumat ca fiind unul proporțional în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat în aceasta.”

2. La articolul 81, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:

,,(6) Normativele şi procedura de decontare a cheltuielilor de deplasare se fac conform protocolului încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției şi PÎCCJ.”

Art. II. – La articolul 451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Instanța va reduce, la cererea părții interesate, partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este plătit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama de circumstanțele cauzei.
Motivarea măsurii se va raporta la criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său. În acest caz, măsura reducerii cheltuielilor va fi atacată odată cu fondul, iar în cazul hotărârilor supuse recursului, precum și celor definitive, cu reexaminare, cererea urmând a fi soluționată de un alt complet al instanței respective”