UPDATE – programul preliminar. Proiectul CiviLAW: Anunț privind selecția participanților. Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei

UPDATE – programul preliminar. Proiectul CiviLAW: Anunț privind selecția participanților. Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei

14 februarie 2022

UPDATE – Programul preliminar al evenimentului din 28 martie

Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei. Anunț privind selecția participanților

Proiectul CiviLAW este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu Barourile naționale din Cipru, Cehia, Italia, România, Polonia, Spania și baroul local din Atena.

În cadrul acestui proiect, UNBR lansează apelul la candidaturi pentru selectarea unui număr de 10 avocați care să participe la primul seminar ce va fi organizat online la 28 martie 2022. Evenimentul va fi organizat și se va desfășura în limba engleză.

Avocații interesați să participe sunt rugați să trimită o scurtă scrisoare de intenție până la 13 martie a.c. la adresa de email [email protected].

Singura condiție solicitată de liderul de proiect este ca avocații interesați să participe să cunoască limba engleză, întrucât pentru acest eveniment nu va fi asigurată traducere simultană. Vă rugăm să menționați în subiectul emailului – candidatura CiviLAW.

Informăm avocații că pentru următoarele sesiuni de formare care vor fi organizate fizic vor avea prioritate avocații selectați la acest prim eveniment.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul UNBR – Veronica Morecuț, tel: 0771760079.

Descriere proiect

Într-o Uniune Europeană fără granițe, relațiile personale transfrontaliere și tranzacțiile comerciale sunt foarte frecvente. Dar, în timp ce litigiile naționale pot fi soluționate într-o limbă comună și în fața instanțelor naționale, situațiile transfrontaliere adaugă o oarecare complexitate. Din acest motiv, UE a adoptat o legislație importantă în domeniul dreptului insolvenței și al dreptului familiei, care ajută societățile comerciale și cetățenii din întreaga UE, oferind securitate juridică și instrumente. Astfel de instrumente depășesc provocările inerente naturii transfrontaliere a acestor dispute și contribuie la transformarea UE într-o zonă reală de oportunități.

Este esențial să existe profesioniști din domeniul juridic instruiți în mod corespunzător în aceste instrumente juridice pentru a garanta că drepturile și obligațiile cetățenilor și întreprinderilor UE pot fi exercitate și îndeplinite.

Obiectivul general al proiectului CiviLAW este de a forma 630 de avocați din 7 state membre ale UE cu privire la instrumentele juridice importante ale UE în dreptul insolvenței și dreptul familiei. Acest lucru se va realiza prin urmărirea următoarelor obiective specifice:

– Formarea a 300 de avocați din 7 state membre ale UE prin organizarea a 10 seminare privind următoarele instrumente de drept al insolvenței:

i) Regulamentul (UE) 848/2015 privind procedura de insolvență

ii) Directiva (UE) 2019/1023 privind restructurarea și insolvența

– Formarea a 330 de avocați din 7 state membre ale UE prin organizarea a 11 seminare privind următoarele instrumente de drept al familiei:

i) Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului (Regulamentul Bruxelles IIa) și Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (Reformarea Bruxelles IIa)

ii) Regulamentul Consiliului (UE) 2016/1103 și 2016/1104 privind regimurile matrimoniale și consecințele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat

– Realizarea materialelor de instruire ce pot fi folosite de către formatori sau de către practicieni pentru formarea proprie

– Crearea de rețele informale de avocați care participă la seminare și lucrează pe probleme de insolvență și dreptul familiei din 7 state membre

– Creșterea gradului de conștientizare cu privire la proiect.


UPDATE – Programul preliminar al evenimentului din 28 martie