Proiectul e-FILIT: APEL LA CANDIDATURI 2

Proiectul e-FILIT: APEL LA CANDIDATURI 2

03 aprilie 2024

APEL LA CANDIDATURI

e-FILIT – For the improved implementation of EU law and the use of information and communication technology (ICT) systems in the fields of EU judicial cooperation through interprofessional training

Proiectul eFILIT de doi ani, programat între 8 ianuarie 2024 și 7 ianuarie 2026, folosește o abordare de învățare mixtă pentru a consolida aplicarea instrumentelor legislative ale UE în domeniul civil, comercial și al dreptului familiei. Acesta subliniază importanța instrumentelor digitale, încurajează dialogul dintre profesioniștii din domeniul juridic din medii diverse și încurajează cooperarea transfrontalieră în procedurile civile din întreaga Europă.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) are calitatea de partener, alături de EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers (ECJL), Polish National School of Judiciary and Public Prosecution (KSSIP), European Union of Judicial Officers (UEHJ), Ecole de Formation des Barreaux (EFB), Order of Solicitors and Enforcement Agents (OSAE) și Universitatea Ovidius din Constanta (OUC)

Proiectul a debutat la 08 ianuarie 2024 si va fi implementat de parteneri pe o durată de doi ani.

Proiectul va sprijini avocații, judecătorii, executorii judecătorești și funcționarii judiciari în dezvoltarea cunoștințelor lor și dobândirea de noi competențe.

Uniunea Națională a Barourilor din România lansează apelul la candidaturi pentru selectarea unui număr de:

A. 12 avocați pentru seminarul de formare online de o zi și jumătate (formarea formatorilor) cu tema Cooperarea judiciară a UE în chestiuni comerciale și instrumentele digitale disponibile la nivelul UE. Seminarul se va desfășura online în perioada 14-15 mai 2024;

B. 12 avocați pentru conferința (cu prezență fizică) cu tema Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, care va avea loc la Stockholm în perioada 09-10 iulie 2024.

Pentru selecția participanților la evenimentele din acest apel se vor avea în vedere următoarele criterii pe care candidatul va trebui să le îndeplinească:

1. să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, înscris pe tabloul avocaților ținut de cele 42 de barouri, membre ale UNBR;
2. să dovedească interesul în domeniul de referință al proiectului e-FILIT;
3. să cunoască limba engleză la un nivel mediu / avansat;
4. candidații care vor depune cereri de înscriere și vor urma sesiunea de formare online vor avea prioritate în ceea ce privește selecția la evenimentul cu prezență fizică.

Pentru cele 2 activități de mai sus, termenul de depunere al candidaturilor este 11 aprilie a.c.

Dosarul de înscriere – care va conține o scrisoare de intenție, un curriculum vitae și orice alt înscris pe care candidații îl vor aprecia util pentru susținerea candidaturii – se va transmite sub forma unui singur fișier PDF, prin email, la adresa [email protected], până cel mai târziu la 11 aprilie a.c., cu mențiunea candidatura proiect e-FILIT.

Pentru acest proiect vor fi suportate din bugetul proiectului costuri de călătorie și cazare, conform deciziilor Comisiei Europene. Participanții selectați vor fi informați cu privire la aceste costuri, individual, inclusiv cu privire la costurile ce trebuie suportate de candidații selectați în cazul neparticipării acestora la eveniment.

Persoana de contact din cadrul UNBR este dna Veronica Morecuț, [email protected], tel: 0771760079, fax: 021/3134880.