Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

25 noiembrie 2021

Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Proiectul urmărește transpunerea  Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (Directiva Whistleblower).

Acest act normativ urmează să constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat. Se stipulează expres că “Prezenta lege nu înlătură de la aplicare dispozițiile privind: (…) b) secretul profesional al avocatului;

Spre deosebire de legislația actuală, proiectul instituie obligativitatea aplicării legislației privind protecția avertizorilor și persoanelor juridice de drept privat care au un număr de cel puțin 50 de angajați, fiind instituită în sarcina acestora obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare.

În ceea ce privește domeniul de aplicare a prezentului proiect, acesta este mai cuprinzător decât cel al Directivei, în sensul că domeniul de aplicare nu este limitat la anumite domenii, ci se aplică nerespectărilor dispozițiilor legale din toate domeniile, precum și acțiunilor și omisiunilor ce contravin obiectului sau scopului dispozițiilor legale, inclusiv nerespectarea normelor deontologice și profesionale.

Termenul limită de transpunere este 17 decembrie 2021. Procesul legislativ poate fi urmărit AICI

Expunere de motive

Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public