Propunerea legislativă pentru eliminarea arbitrariului cenzurării cheltuielilor privind onorariile avocațiale a fost adoptată de Senat

Propunerea legislativă pentru eliminarea arbitrariului cenzurării cheltuielilor privind onorariile avocațiale a fost adoptată de Senat

14 decembrie 2023

Propunerea legislativă pentru eliminarea arbitrariului cenzurării cheltuielilor privind onorariile avocațiale a fost adoptată de Senat

În data de 12 decembrie 2023, Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (L690/2023)

● Propunerea reglementează prezumția potrivit căreia “onorariul contractat între avocat și client este prezumat a fi corect” în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat în aceasta.

● Se elimina posibilitatea cenzurării din oficiu, reducerea nemaifiind posibilă decât la cererea unei parți interesate și doar în situația în care onorariul este “vădit disproporționat” în raport de valoarea sau complexitatea cauzei ori de activitatea desfășurată.

● Se reglementează ipoteza în care, la cererea unei parți, și nu din oficiu, instanța poate reduce onorariul, motivat, raportat la “criteriile stabilite în legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului”.

● De asemenea, potrivit proiectului, reducerea onorariului poate fi atacată cu apel sau cu recurs, după caz, în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii. Când hotărârea aparține unei secții a înaltei Curți de Casație şi Justiţie, recursul se judecă de Completul de 5 judecători.

Proiectul de lege a fost trimis la Camera Deputaților pentru dezbatere.