Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților adoptată de Senat

Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților adoptată de Senat

04 ianuarie 2016
 

noutati
newsletter_header

  • Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților adoptată de Senat

 
La data de 2 noiembrie 2015, Senatul a adoptat, cu o largă majoritate de voturi, Propunerea legislativă privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. În prezent, proiectul se află la Camera Deputaților, care este for decizional, și urmează să intre în dezbateri în prima sesiune parlamentară din 2016.

Având în vedere evoluția legislativă internă și  europeană, care impune noi  cerințe de predictibilitate și transparență, de asigurare a sustenabilității în raport cu evoluția economică și demografică, a fost necesară adaptarea legislației actuale referitoare la pensile avocaților.

Aceste aspecte au fost avute în vedere și până în prezent, fiind adaptate prin instrumentele mai flexibile ale legislației secundare, însă neunitare.  Actualmente, sistemul de pensii și asigurări sociale ale Avocaților din România esre reglementat de o serie de acte normative cu forță juridică diferită,  respectiv Legea 452/2001, OUG 221/2000, Statutul Casei de Asigurări a Avocaților din România, Hotărâri ale Consiliului UNBR.  De aceea,  devenit stringentă integrarea acestora la nivel de lege, actul normativ cu forța cea mai mare, în măsură să determine o evoluție legislativă consecventă, în măsură să asigure viabilitatea, sustenabilitatea, transparența predictibilitatea și solvabilitatea financiară.

Noul sistem de pensii prevăzut în proiect  rămâne bazat pe principiile fundamentale în baza căruia a funcționat și până acum, respectiv:  autonomia, unicitatea, contributivitatea, obligativitatea, egalitatea, interesul public, solidaritatea socială, specializarea contribuțiilor și fondurilor, repartiția, imprescribilitatea, incesibilitatea, descentralizarea flexibilă și transparența decizională.

Astfel, preluând aceste principii si specificul sistemului actual în privința elementelor structurale definitorii, proiectul propune un model de pensii ocupaționale care rămâne autonom, bazat pe aceleași principii fundamentale, însă integrează în mod unitar și adaptat vremurilor aspectele referitoare la contribuțiile la fondurile sistemului, categoriile de pensii, modul de stabilire și de plată a acestora, celelalte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și prestațiile aferente acestora.

Sunt reglementate aspectele referitoare la plafonarea  pensiilor până la un nivel maxim, pentru a fi suportabile de către sistem, egalizarea vârstei standard de pensionare pentru femei cu vârsta standard de pensionare pentru bărbați, respectiv 65 ani, într-un interval de 20 de ani – până în anul 2035. Tot în 20 de ani, respectiv până în 2035 se va egaliza și stagiul complet de cotizare, pentru avocații femei și pentru avocații bărbați. Proiectul adoptat de Senat va fi trimis la Camera Deputaților, care este for decizional.

De asemenea, proiectul prevede modul de organizare a Casei de Asigurări a Avocaților, atribuțiile acesteia în gestionarea sistemului precum și răspunderea juridică.

A se vedea:

–                      Senatul a adoptat Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților