Propuneri dezbătute în Congresul Avocaților 2023, 09-10 iunie, București

Propuneri dezbătute în Congresul Avocaților 2023, 09-10 iunie, București

13 iunie 2023

Propuneri dezbătute în Congresul Avocaților 2023
09-10 iunie, București

Congresul Avocaților 2023 a dezbătut în ziua a doua propunerile înaintate de către delegați, propuneri care vizează organizarea și funcționarea profesiei de avocat. Membrii Congresului au solicitat ca noul Consiliu UNBR ales în data de 9 iunie 2023 să ia măsuri de susținere a avocatului în cadrul profesiei, al sistemului judiciar și în relațiile cu societatea.

S-a agreat la nivel general ca noul Consiliu să aibă ca prioritate analiza necesității unei intervenții legislative care să consolideze și să extindă aria de practică a avocatului și principiile profesiei de avocat. Analiza va avea în vedere în primul rând adaptarea întregului cadru legal la realitățile profesionale actuale, în așa fel încât proiectul de intervenție legislativă să răspundă provocărilor sociale și economice din prezent.

În cadrul ședinței au fost dezbătute o parte din propunerile formulate către Congresul Avocaților 2023:
reducerea onorariilor avocaților să poată fi aplicată doar după punerea în discuția părților, conform principiului contradictorialității;
justițiabilii să beneficieze de facilități la plata taxelor de timbru în cauzele în care sunt asistați/reprezentați de avocat sau să beneficieze de facilități la plata cheltuielilor judiciare în următoarele situații:
în cauzele civile soluționate prin consfințirea unei tranzacții redactate prin avocat sau
în cauzele penale în care inculpații, care beneficiază de asistență juridică calificată, solicită judecata în procedura în cazul recunoașterii învinuirii sau încheie un acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile legii;
extinderea regulii privitoare la asistarea obligatorie prin avocat [art. 90, alin. (1), lit. c) Cod Procedură Penală] – pentru infracțiunile prevăzute cu pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani – și în faza de urmărire penală;
diminuarea limitei de pedeapsă de la 5 la 4 ani pentru infracțiunile în care asistarea prin avocat este obligatorie, ținând cont de diminuarea limitelor de pedeapsă pentru multe infracțiuni pentru care în vechiul Cod de procedură penală asistarea era obligatorie;
configurarea ariei de practică a avocaților pentru recuperarea zonelor afectate de alte profesii juridice și identificarea unor metode de susținere a profesionistului avocat;
adaptarea legislației care reglementează drepturile de pensie și alte drepturi de asigurări sociale la noile realități ale profesiei – adaptarea legislației privind bolile profesionale la noile realități socio-profesionale;
analizarea sistemului actual de obținere a certificatelor ORNISS de către avocat în sensul satisfacerii exigentelor egalității de arme în proces și independenței avocatului;
adoptarea unor măsuri instituționale pentru îmbunătățirea relației cu sistemul judiciar;
măsuri cu privire la îmbunătățirea protocolului privind onorariile cuvenite avocaților din oficiu;
propunere de modificare a unor norme privind dreptul la recuperare a capacității de muncă a avocatului;
identificarea unui mecanism prin care să se asigure un echilibru în organele colective de conducere sub aspectul egalității de șanse între bărbați și femei la nivelul Barourilor și la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România;
completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților în sensul ca ajutorul pentru creșterea copilului să poată fi acordat si persoanei care a adoptat copilul, în condițiile Legii nr. 273/2004, cu titlul de concediu de acomodare de 12 luni, indiferent de vârsta minorului, de la data încredințării copilului;
identificarea mijloacelor optime pentru reflectarea activității organelor colective de conduce ale profesiei în rândul corpului profesional; accesul avocaților la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare; reglementarea transparentă a accesului avocatului la date și sisteme informatice și de facilitare a realizării anumitor activități în format electronic;
propuneri pentru redarea demnității avocatului din oficiu în sala de judecată; propuneri de modificări pentru îmbunătățirea activității Congreselor; propuneri privind sistemul de pensii – egalitate pentru plata C.A.S; investiții – identificarea unor direcții investiționale care să susțină sistemul de asigurări sociale ale avocaților.

Propunerile vor fi studiate în detaliu în cadrul unui grup de lucru care se va constitui la nivelul Consiliului UNBR și care va înainta un raport de analiză pentru fiecare inițiativă.

Conducerea UNBR va continua planul de răspuns al profesiei la schimbările accelerate din piața avocaturii – determinate de digitalizare, de interprofesionalitate, de concurența cu alte profesii, etc. – precum și la noua dinamică legislativă și economică.

Hotărârile adoptate de Congresul Avocaților 2023 urmează să fie redactate și publicate pe site-ul UNBR.