Protest. Baroul Harghita se alătură demersurilor inițiate, completând problemele semnalate și care se impun a fi rezolvate, cu neplata onorariilor aferente asistenței judiciare prestate de avocat în fața organelor de poliție și clarificarea acestei situații în cadrul Protocolului, inclusiv sub aspectul titularului obligației de plată.

Protest. Baroul Harghita se alătură demersurilor inițiate, completând problemele semnalate și care se impun a fi rezolvate, cu neplata onorariilor aferente asistenței judiciare prestate de avocat în fața organelor de poliție și clarificarea acestei situații în cadrul Protocolului, inclusiv sub aspectul titularului obligației de plată.

13 februarie 2019

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL HARGHITA

Miercurea Ciuc- Csíkszereda, B-dul Frăției, nr. 3, ap. 6, tel/fax: 0266-312984

                                                

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR BAROULUI HARGHITA

Stimați colegi!

După cum știți, mail multe barouri din țară au inițiat un protest, în legătură cu modalitatea de desfășurare a serviciilor de asistență judiciară în materie penală, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

S-au sesizat disfuncționalități, cu privire la următoarele probleme supuse atenției forurilor îndreptățite, dar nerezolvate pe cale instituțională:

1. Majorarea onorariilor cuvenite avocaților pentru prestarea serviciilor mai sus enumerate.
2. Reglementarea prin Protocol a onorariilor/remunerațiilor cuvenite curatorilor.
3. Eliminarea practicii judecătorilor ori procurorilor de cenzurare a acestor onorarii.

Baroul Harghita se alătură demersurilor inițiate, completând problemele semnalate și care se impun a fi rezolvate, cu neplata onorariilor aferente asistenței judiciare prestate de avocat în fața organelor de poliție și clarificarea acestei situații în cadrul Protocolului, inclusiv sub aspectul titularului obligației de plată.

Calendarul PROTESTULUI, astfel cum a fost propus de Baroul Timiș și însușit de mai multe barouri, este următorul:

  1. În perioada 11.02.2019 – 24.02.2019, avocații din cadrul Baroului se vor prezenta în toate cauzele, purtând o banderolă albă pe braț;
  2. În perioada 25.02.2019 – 10.03.2019, Baroul va asigura asistența judiciară exclusiv în cauzele penale în care se discută măsurile preventive;
  3. Începând cu data de 11.03.2019, pe termen nelimitat până la identificarea soluțiilor la problemele sesizate, Baroul nu va mai asigura asistența judiciară, la început câte 30 minute pe zi, timp de o săptămână, apoi pe termen nelimitat.

Vă aducem la cunoștință că această formă de PROTEST a fost adoptată de BAROUL ALBA, BAROUL ARGEȘ, BAROUL BUZĂU, BAROUL CLUJ, BAROUL DOLJ, BAROUL GORJ, BAROUL HUNEDOARA, BAROUL IALOMIȚA, BAROUL IAȘI, BAROUL ILFOV, BAROUL OLT, BAROUL PRAHOVA, BAROUL SATU MARE, BAROUL SĂLAJ și BAROUL TIMIȘ, ulterior raliindu-se și alte Barouri, inclusiv BAROUL HARGHITA.

Această formă de PROTEST este susținută de Uniunea Națională a Barourilor din România, conform Apelului adoptat după ședința Comisiei Permanente din data de 01.02.2019.

Vă aducem la cunoștință că revendicările au fost comunicate GUVERNULUI ROMÂNIEI, MINISTERULUI JUSTIȚIEI, PARCHETULUI GENERAL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA și DEPARTAMENTULUI DE COORDONARE A ASISTENȚEI JUDICIARE DIN CADRUL UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA.

Vă aducem la cunoștință că acest PROTEST va fi comunicat tuturor organelor judiciare din județul Harghita.

Acest demers comun vine în urma și în susținerea tuturor demersurilor efectuate până în prezent de Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR, pentru adoptarea unui nou Protocol care să reglementeze cuantumul onorariilor pentru activitățile mai sus enumerate, demersuri lipsite de orice fel de rezultat.

Solicitările au în vedere următoarele:

1. Avocatul este partener indispensabil al justiției, principiu reglementat de art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
2. Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său, principiu reglementat de art. 30 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
3. Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, principiu reglementat de art. 81 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
4. U.N.B.R. şi barourile conlucrează cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, precum şi cu parchetele de pe lângă acestea, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare prevăzute de prezentul capitol, principiu reglementat de art. 83 din Legea nr. 51/1995 republicată.
5. Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, principiu reglementat de art. 84 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
Banderolele vor fi preluate de la Secretariatul Baroului.

Miercurea Ciuc, la data de 11.02.2019

 CONSILIUL BAROULUI HARGHITA

prin decan NICCHI ANCA ANDREEA