Publicăm adresa Ministerului Justiției nr. 4/52657/2019 prin care se propune constituirea unui grup de lucru interinstituțional constituit din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor și UNBR care să aibă ca obiect asigurarea pe viitor a fondurilor necesare pentru asistența judiciară din oficiu.

Publicăm adresa Ministerului Justiției nr. 4/52657/2019 prin care se propune constituirea unui grup de lucru interinstituțional constituit din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor și UNBR care să aibă ca obiect asigurarea pe viitor a fondurilor necesare pentru asistența judiciară din oficiu.

26 august 2019

Comisia Permanentă a luat act în ședința din 23 august 2019 de adresa Ministerului Justiției nr. 4/52657/2019, înregistrată la UNBR în data de 23.08.2019, prin care se propune constituirea unui grup de lucru interinstituțional constituit din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor și UNBR care să aibă ca obiect asigurarea pe viitor a fondurilor necesare pentru asistența judiciară din oficiu.