Publicăm adresa nr. 2/35636/2019 înregistrată la UNBR la nr. 24-DCAJ-2019 din 10 iunie 2019 a Ministerului Justiției prin care a transmis opinia Ministerului Public, formulată prin adresa nr. 713/C/6888 din 04 aprilie 2019 cu privire la modalitatea de decontare a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală exclusiv în faza de urmărire penală.

Publicăm adresa nr. 2/35636/2019 înregistrată la UNBR la nr. 24-DCAJ-2019 din 10 iunie 2019 a Ministerului Justiției prin care a transmis opinia Ministerului Public, formulată prin adresa nr. 713/C/6888 din 04 aprilie 2019 cu privire la modalitatea de decontare a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală exclusiv în faza de urmărire penală.

16 iunie 2019

Publicăm adresa nr. 2/35636/2019 înregistrată la UNBR la nr. 24-DCAJ-2019 din 10 iunie 2019 a Ministerului Justiției prin care a transmis opinia Ministerului Public, formulată prin adresa nr. 713/C/6888 din 04 aprilie 2019 cu privire la modalitatea de decontare a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală exclusiv în faza de urmărire penală.

Reproducem din adresa susmenționată, textual: ”Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 24-DCAJ -2019 din 17.04 .2019, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 35636 / 17.04.2019, referitoare la modalitatea de decontare a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală conform Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, la data de 14.02.2019, exclusiv pentru serviciile de asistenţă juridică prestate în faza de urmărire penală, vă comunicăm în copie opinia Ministerului Public, formulată prin adresa nr. 713/C/6888 din 4 aprilie 2019.