Publicăm adresa nr. 476.970/20.08.2019 a Ministerului Finanțelor Publice prin care se comunică faptul că prin OG nr. 12/12.08.2019 s-a aprobat suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției cu 40.000.000 lei respectiv ale Ministerului Public cu 10.000.000 lei pentru plata onorariilor privind prestațiile avocațiale din oficiu.

Publicăm adresa nr. 476.970/20.08.2019 a Ministerului Finanțelor Publice prin care se comunică faptul că prin OG nr. 12/12.08.2019 s-a aprobat suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției cu 40.000.000 lei respectiv ale Ministerului Public cu 10.000.000 lei pentru plata onorariilor privind prestațiile avocațiale din oficiu.

26 august 2019

Urmare adresei nr. 476.970/20.08.2019 a Ministerului Finanțelor Publice, Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), transmite mulțumirile Corpului Avocaților din România, pentru autoritățile care au sprijinit U.N.B.R. în procedura rectificării bugetare adoptată de Guvernul României, prin Ordonanța Guvernului nr. 12/12.08.2019, care, prin suplimentarea sumelor prevăzute inițial, a creat premisele pentru asigurarea sumelor necesare remunerației prestațiilor avocațiale din oficiu desfășurate în asigurarea asistenței judiciare.