Publicăm adresa nr. 583/09.12.2016 a Baroului Dâmbovița adresată domnului avocat Matei Danil

Publicăm adresa nr. 583/09.12.2016 a Baroului Dâmbovița adresată domnului avocat Matei Danil

14 decembrie 2016

Publicăm adresa nr. 583/09.12.2016 a Baroului Dâmbovița adresată domnului avocat Matei Danil prin care Consiliul Baroului „…a luat act de cele expuse … în sesizare … iar în urma dezbaterilor … se raliază punctului de vedere … exprimat de dumneavoastră … (av. Matei Danil, n.n.)