Publicăm APELUL Comisiei Permanente a UNBR adoptat în ședința din 1.02.2019, prin care susține solicitările formulate de numeroase barouri din cadrul UNBR privind asigurarea unei corecte remunerări a activității avocaților pentru serviciile avocațiale de asistență judiciară din oficiu și solicită găsirea unor soluții care să prevadă așezarea pe o bază echitabilă a cuantumului onorariilor avocaților care asigură asistență judiciară din oficiu

Publicăm APELUL Comisiei Permanente a UNBR adoptat în ședința din 1.02.2019, prin care susține solicitările formulate de numeroase barouri din cadrul UNBR privind asigurarea unei corecte remunerări a activității avocaților pentru serviciile avocațiale de asistență judiciară din oficiu și solicită găsirea unor soluții care să prevadă așezarea pe o bază echitabilă a cuantumului onorariilor avocaților care asigură asistență judiciară din oficiu

02 februarie 2019

APEL

Spre știință

Guvernului României – Doamnei Prim-Ministru Vasilica Viorica DĂNCILĂ

Ministerului Justiției – Domnului Prof. Univ. Dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției

 

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), în ședința din 1.02.2019,

– în exercitarea atribuțiilor legale de organ executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă și de legătură cu barourile;

– constatând că în pofida numeroaselor și repetatelor sesizări înaintate de organele profesiei de avocat, persistă disfuncționalitățile serviciului public al justiției în ceea ce privește asigurarea în mod real și efectiv a dreptului la apărare prin asigurarea contraprestațiilor datorate pentru activitățile de asistentă judiciară;

– apreciind că orice parteneriat în sensul celor prevăzute de art.38 din Legea nr.51/1995 își găsește fundamentul numai în prezența respectului reciproc;

– cunoscând că față de perpetuarea în timp fără o dorință reală de rezolvare a problemelor sesizate, un număr de barouri din România, prin intermediul unui comunicat, au protestat în legătură cu actuala stare de fapt,

a decis adoptarea prezentului APEL, prin care:

1. Declară că apreciază ca fiind legitime și susține solicitările formulate de numeroase barouri din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România, privind asigurarea unei corecte remunerări a activității avocaților pentru serviciile avocațiale prestate în cauzele în care asistența judiciară este obligatorie, potrivit legii.

2. Solicită în numele tuturor barourilor membre U.N.B.R., găsirea unor soluții care să prevadă așezarea pe o bază echitabilă a cuantumului onorariilor cuvenite avocaților care asigură asistență judiciară din oficiu, așa cum am solicitat în mod constant și argumentat prin numeroase memorii transmise de U.N.B.R.[1] .

3. Asigură că demersurile organelor profesiei de avocat sunt în sensul asigurării unei funcționalități reale a serviciului public al justiției, care însă se poate realiza numai prin respectul reciproc manifestat în legătură cu aprecierea activității tuturor factorilor implicați în actul de justiție.

COMISIA PERMANENTĂ a U.N.B.R.


[1] Amintim numai o parte dintre acestea:

Adresa nr.298/21.11.2018 privind solicitarea de susținere a rectificării bugetare și sesizarea altor disfuncționalități la nivelul asigurării condițiilor materiale pentru asistența judiciară;

Adresa nr.55/13.12.2018, înregistrată la Ministerul Justiției sub nr. 107473/13.12.2018 și la Ministerul Public sub nr.1653/14.12.2018, prin care am revenit la solicitările repetate de inițiere a unui nou protocol pentru asistența judiciară;

Apelul Consiliului U.N.B.R. adresat Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru asigurarea plăților restante înregistrate la onorariile pentru asistența judiciară acordată după intrarea în vigoare a Ordonanței de Guvern 101/2018, privind rectificarea bugetară și alocarea în conturile Ministerului Justiției pentru Cap. 54.01 ,,Alte servicii publice generale” a sumei de 12.400.000 lei;

Adresa nr.52/12.10.2018 (înregistrată la Ministerul Justiției sub nr.87721/12.10.2018) prin am adus la cunoștință analiza celor prezentate în adresa Ministerul Justiției nr. 3/47978/2018/06.09.2018, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România la data de 17.09.2018, sub nr. 52-DCAJ-2016, arătându-se situația generată la Baroul Olt în legătură cu întârzierea discuțiilor de modificare a Protocolului nr. 48025/2015;

Memoriul înaintat prin adresa nr.57/14.07.2017, înregistrată la Ministerul Justiției sub nr.61836/14.07.2017, la Ministerul Public sub nr.709/17.07.2017, prin care am argumentat legal, dar și economic, necesitatea modificării Protocolului privind asistența judiciară, formulând propuneri concrete în acest sens.