Publicăm Comunicatul Corpului operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) privind natura AEGRM de Registru Public Mobiliar General

Publicăm Comunicatul Corpului operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) privind natura AEGRM de Registru Public Mobiliar General

29 martie 2017

           Având în vedere unele aserțiuni exprimate în luările de poziție și în dezbaterile apărute ca urmare a adoptării Legii nr. 17/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, Corpul operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, asociația profesională a operatorilor autorizați să efectueze înscrieri în arhivă, formulează următorul

COMUNICAT

           Astfel, în publicații generale și de specialitate juridică, în special în mediul electronic, a fost promovat un curent de opinie care susține inexistența unui registru public de genul celor indicate în art. 641 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare (pct. 4 din Legea  nr. 17/2017).

Potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri în care se efectuează înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege. În lumina acestor dispoziții legale, Corpul operatorilor afirmă că Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) reprezintă fără nicio îndoială un registru public în sensul art. 641 din Codul de procedură civilă, sus-menționat,

Având natură de registru public mobiliar general, AEGRM reprezintă, prin modul de organizare și funcționare, cea mai avansată instituție juridică și tehnică, în formă dematerializată, în materia publicității din țara noastră.

AEGRM este pregătită juridic și instituțional, dar și din punct de vedere al capacității tehnico-organizatorice, să asigure înregistrarea titlurilor executorii, înscrisuri sub semnătură privată, cărora legea le condiționează eficiența de îndeplinirea acestei formalități de publicitate.

În AEGRM sunt înscrise sau menționate în prezent acte și operațiuni juridice precum contractele de ipotecă mobiliară, contractele de leasing, contractele de consignație, fiduciile, sechestrele asigurătorii, creanțele bugetare având ca titulari statul sau unitățile administrativ-teritoriale, dar și creanțele securitizate sau obligațiunile ipotecare.

Publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege se realizează prin înscrierea în AEGRM a unui aviz specific. În această manieră este asigurată, în condițiile legii, publicitatea clauzei de insesizabilitate, clauzei de inalienabilitate, clauzei de rezervă a proprietăţii, pactului de răscumpărare, cesiunii de creanţă, declaraţiei de rezoluţiune, declaraţiei de reziliere, hotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei, regimului matrimonial, uzufructului asupra creanţelor, plăţii anticipate a chiriei sau cesiunii creanţei privind chiria.

Se poate, de asemenea, realiza publicitatea altor acte/fapte juridice supuse publicităţii conform legii, cum este și cazul titlurilor executorii despre care vorbește art. 641 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în redactarea sa actuală, prin completarea și înscrierea în AEGRM a formularului de aviz specific inițial.

Așadar, AEGRM nu are doar rolul de a realiza publicitatea ipotecilor mobiliare, cum în mod eronat au încercat unele voci să acrediteze în spațiul public; ea nu este o simplă platformă de consemnare a unei forme de garanție reală. Denumirea actuală a instituției nu trebuie să inducă în eroare. Proiectele de reformă din ultima vreme tind să confirme acestei instituții veritabila sa vocație câștigată prin experiență, bune practici și constante procese de înnoire, respectiv cea de registru public mobiliar.

Exprimăm convingerea că persoanele interesate vor recurge cu încredere la efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege prin intermediul AEGRM, registrul public/de publicitate mobiliară cu o activitate de 17 ani în spațiul juridic și de afaceri românesc.

          Comitetul director al Corpului operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare