Publicăm discursul rostit de domnul Președinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea la gala de decernare a premiului „Matei B. Cantacuzino” din 09 decembrie 2016.

Publicăm discursul rostit de domnul Președinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea la gala de decernare a premiului „Matei B. Cantacuzino” din 09 decembrie 2016.

09 decembrie 2016

Domnule Director al Revistei Române de Drept Privat, prof. univ. dr. Marian Nicolae,

Domnule Redactor-șef al Revistei Române de Drept Privat, conf. univ. dr. Mircea Dan Bob,

Doamnelor și domnilor membri ai Colegiului de redacție al Revistei Române de Drept Privat,

Doamnelor și domnilor membri ai Consiliului științific al Revistei Române de Drept Privat,

Domnule director al Editurii Universul Juridic,

Doamnelor și domnilor invitați,

Tradițional, Corpul avocaților din România conlucrează cu Revista Română de Drept Privat în acordarea premiului ”Matei B. Cantacuzino” unei personalități a vieții științifice romanești, care merită recunoștința, considerația și respectul comunității profesioniștilor din domeniul dreptului pentru o activitatea de excepție.

Pentru anul 2016, Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România a comunicat Revistei Române de Drept Privat ca acest premiu să fie acordat post mortem domnului profesor universitar dr. Viorel Mihai Ciobanu, în semn de prețuire a carierei de cadru didactic, fost decan al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, fost judecător al Curții Constituționale a României, coordonator al Comisiei pentru elaborarea proiectului Noului Cod de procedură civilă, deopotrivă un cercetător științific valoros, avocat înscris în Baroul București.

Într-o carieră de excepție, domnul profesor universitar dr. Viorel Mihai Ciobanu a publicat în ediții succesive, revăzute, actualizate și îmbunătățite, tratate în domeniul procedurii civile, lucrări monografice și peste 100 de articole și studii, în țară și în străinătate.

Pentru activitatea sa științifică și didactică și pentru contribuția la promovarea statului de drept în România, domnul profesor universitar dr. Viorel Mihai Ciobanu a primit numeroase premii și distincții.

Corpul de avocați din România este onorat să dedice un premiu ce semnifică recunoștința sa față de o personalitate remarcabilă a dreptului privat român, eminent profesor în domeniul procedurii civile, unul dintre cei mai ascultați purtători de cuvânt în cultura juridică românească, model pentru generația tânără în ceea ce privește cultivarea pasiunii scrisului și de cercetător în domeniul dreptului, permanent în căutarea soluțiilor pe care complexitatea vieții le impune când este vorba despre interpretarea și aplicarea dreptului cu inteligență vie, dăruire și spirit novator.

Autor a numeroase cursuri universitare, tratate și monografii esențiale în clarificarea și revalorificarea ”constantelor dreptului procesual civil”, în dezvoltarea reglementărilor tradiționale ale dreptului românesc și corelarea acestora cu reglementările din statele cu tradiție democratică, în descifrarea corectei interpretări și aplicării a Constituției, domnul profesor universitar dr. Viorel Mihai Ciobanu s-a dovedit, în timp, a fi un apărător de nădejde al profesiei de avocat. Aportul său a fost esențial pentru clarificarea poziției avocatului ca partener al sistemului judiciar și pentru studiul sistemului normativ prin care instituția avocatului s-a reorganizat pe baza tradițiilor dreptului românesc și pentru apărarea profesiei din rațiuni ce țin de consolidarea a însuși statului de drept!

Pentru avocați, profesorul universitar Viorel Mihai Ciobanu a fost modelul celui care a împărtășit tuturor credința că numai prin fapte se dovedește că se prețuiește „știința de carte”, inclusiv când se elaborează strategii de apărare sau se oferă consultații juridice, deoarece răul pe care ignoranța în aplicarea dreptului îl poate produce în societate este greu de înlăturat după ce s-a produs!

Modelul carierei sale în domeniul vieții juridice a constituit o veritabilă provocare pentru practicienii dreptului în calitate de avocați , care nu numai că au recurs și recurg la opera acestuia ca un reper de referință pentru soluțiile ce le propun judecății, dar au avut și privilegiul de a dobândi valoare de simbol.

Sunt mesagerul sentimentelor particulare pe care numeroși avocați – foști studenți ai magistrului – le au față de cel care le-a stârnit pasiunea pentru domeniul științei dreptului , dar și pentru cel al aplicării dreptului. Eleganța exprimării, permanenta grijă de a desprinde concluzii clare și simple prin cultivarea obsesivă a logicii juridice dau o anvergură aparte memoriei durabile a personalității dascălului.

Suntem gata oricând să dăm mărturie că aportul profesorului Viorel Mihai Ciobanu în edificarea Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaţilor, în perfecționarea metodologiilor de selecție la primirea în profesia de avocat, dar și în consolidarea reglementărilor privind profesia de avocat a fost substanțial și, uneori, decisiv!

Magistrul a îndemnat permanent să nu se precupețească nici un efort pentru a șlefui conștiințe și a educa tinerii avocați în spiritul dreptății și adevărului, pentru practica profesiei cu disciplină și seriozitate, prin refuzul compromisului de conjunctură si al beneficiilor pe termen scurt. Adesea a subliniat în contactele cu avocații tineri că esențial este ce dăinuiește pentru că persoanele care apelează la avocat au nevoie de minți libere, nu de roboței, iar avocatul dedicat profesiei nu ar trebui să fie motivat doar de cucerirea unei poziții în ierarhia profesională și de avantajele materiale imediate. În intervențiile sale publice a insistat ca educația tinerilor avocați să aibă în vedere faptul că drepturile și interesele legitime ale persoanei nu pot fi transformate în marfă, cu etichetă și preț, iar avocatul adevărat nu este cel care caută „să vorbească frumos“ ca să nu deranjeze, cel care se înclină obedient la preceptele „politicilor corecte“, ci cel care se întreabă permanent, este ostil politicilor ”copy-paste” pentru că este scotocitor cu mintea sa proprie și ostil înrobirii minții. Adesea spunea că mintea oricărui jurist trebuie să fie liberă, critică și independentă, iar inima să bată în ritmul dragostei pentru aproapele nostru, pentru că profesia juridică merită să o practici numai dacă semeni dragoste!

De la profesorul Viorel Mihai Ciobanu am învățat, majoritatea dintre studenții săi, că educația juridică înseamnă să inspiri mintea, nu să încarci capul, iar ținta cea mai înaltă a educației in domeniul juridic este să formeze caractere, o sumă de deprinderi tari, dobândite prin muncă.

De la profesorul Viorel Mihai Ciobanu am deprins că improvizația și superficialitatea nu trebuie să aibă loc în domeniul juridic în care seriozitatea și conștiința lucrului bine făcut desemnează și consolidează demnitatea!

Exemplul profesionalismului desăvârșit al unui PROFESOR ADEVĂRAT va rămâne veșnic în memoria istoriei științei dreptului, a școlii de drept românesc !

Fie ca premiul acordat să constituie un pios omagiu adus unuia dintre cei mai distinși juriști ai României!

Președintele U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe FLOREA