Publicăm Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. 145/16 din 21 decembrie 2016: Statele membre nu pot impune furnizorilor de servicii de comunicații electronice o obligație generală de păstrare a datelor.

Publicăm Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. 145/16 din 21 decembrie 2016: Statele membre nu pot impune furnizorilor de servicii de comunicații electronice o obligație generală de păstrare a datelor.

23 decembrie 2016

Publicăm Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen și C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson și alții prin care s-a decis că Statele membre nu pot impune furnizorilor de servicii de comunicații electronice o obligație generală de păstrare a datelor. Hotărârea a fost adusă la cunoștință publică prin Comunicatul de presă al Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. 145/16 din 21 decembrie 2016, Luxemburg.