Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului

Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului

04 ianuarie 2021

Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului:

Lista națională a persoanelor și organizaților adoptată de către Olanda, în vederea combaterii terorismului (sursa: www.ONPCSB.ro)

● Lista privind statutul țărilor din rețeaua globală a FATF, precum și jurisdicțiile monitorizate de Grupul de evaluare a cooperării internaționale al FATF (sursa: https://www.fatf-gafi.org/countries/)

● „EU Sanctions Map” – platformă online interactivă privind regimuri de sancţiuni vizând state şi organizaţii considerate teroriste precum PKK, Al Qaida, Statul Islamic, etc. (sursa: https://www.sanctionsmap.eu/)

● Autoritatea de Supraveghere Financiară – Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (sursa: https://asfromania.ro/ro/)

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor UniteVarianta consolidata a regimurilor sancționatorii adoptate la nivelul Consiliului de Securitate O.N.U. (sursa:  https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list)