Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din data de 25 ianuarie 2020, care se va desfășura la sediul Baroului Timiș

Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din data de 25 ianuarie 2020, care se va desfășura la sediul Baroului Timiș

16 ianuarie 2020

Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din data de 25 ianuarie 2020, care se va desfășura la sediul Baroului Timiș:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 06 decembrie 2019;

2. Masuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2020;

3. Analiza actelor privind reformarea I.N.P.P.A.;

4. Stabilirea mijloacelor pentru realizarea Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023 în materia promovării profesiei de avocat;

5. Activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliara- RNPM;

6. Organizarea examenului privind verificarea cunoștințelor de drept românesc și de limbă română potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. B din Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, Sesiunea 2020;

7. Întâlnirea cu Decanii Facultăților de Drept care constituie consorțiul „Hexagonul Facultăților de Drept” (Tematică: Corelarea planurilor de învățământ ale studiilor universitare de licență în drept cu necesitățile formative ale profesiei de avocat; Corelarea probelor, a materiilor și a tematicilor examenului de primire în profesia de avocat cu necesitățile formative ale acesteia; Relevanța studiilor universitare de masterat în drept pentru formarea profesională inițială a avocatului stagiar);

8. Lucrări curente*) **);
*) cuprinde la momentul actual 27 lucrări;
**) la poziția 2 figurează analizarea memoriilor/solicitărilor referitoare la Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a măsurilor ce țin a intrarea în vigoare și aplicarea acesteia;

9. Diverse.