Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023 care va avea loc la București

Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023 care va avea loc la București

24 aprilie 2023

Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023 care va avea loc la București:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Comisiei Permanente din data de 16.03.2023 (fizic), 26 martie 2023 (videoconferință) și 28-29 martie 2023 (vot electronic);
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2023;
3. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023;
4. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
5. Informare privind Proiectul Legii privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul ”Cartierul Justiției”, Donația către poporul ucrainean, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
7. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.