Publicăm solicitarea Președintelui Consiliului Barourilor Europene (CCBE) privind trimiterea unor avocați în zonele sensibile din Grecia, în special în zona Lesbos, care, timp de un an, să desfășoare activități pe perioade determinate de timp (de la 1 la 3 săptămâni), pentru a asigura o misiune de observare, de comunicare de informații și de acordare de consultanță juridică imigranților.

Publicăm solicitarea Președintelui Consiliului Barourilor Europene (CCBE) privind trimiterea unor avocați în zonele sensibile din Grecia, în special în zona Lesbos, care, timp de un an, să desfășoare activități pe perioade determinate de timp (de la 1 la 3 săptămâni), pentru a asigura o misiune de observare, de comunicare de informații și de acordare de consultanță juridică imigranților.

05 aprilie 2016

Ref: Proiectul – Avocați europeni în Lesbos

Stimate Domnule Decan,

Stimate Confrate,

Vă scriu cu privire la proiectul nostru privind trimiterea unor avocați în zonele sensibile din Grecia, în special în zona Lesbos, singurul pe deplin operațional în prezent în Grecia (altele fiind prevăzute în Chios, Samos, Leros și Kos). Ideea, lansată de președintele Deutscher Anwaltverein (DAV) în timpul Conferinței Președinților care a avut loc la Viena, în luna februarie, este susținută de CCBE, care dorește o inițiativă a UE cu privire la acest subiect. CCBE și DAV conlucrează pentru a pune în aplicare acest proiect, cu implicarea și asistența Baroului din Grecia.

CCBE își propune să trimită avocați europeni în Lesbos, care, timp de un an, să desfășoare activități pe perioade determinate de timp (de la 1 la 3 săptămâni), pentru a asigura o misiune:

– de observare,

– de comunicare de informații (CCBE cooperează cu Inițiativa privind Statul de Drept a Asociației Barourilor Americane  pentru a dezvolta, printre altele, și documentații pentru imigranți

– de acordare de consultanță juridică imigranților.

Acești avocați ar trebui să fie formați (pregătiți) în domeniul dreptului azilului și al refugiaților și să vorbească fluent limba engleză și, dacă este posibil, limba arabă.

Situația în acele zone este inacceptabilă. Potrivit informațiilor primite, drepturile fundamentale ale persoanelor care se află în căutarea protecției nu sunt garantate. Nu există niciun acces la justiție, nu au acces la un avocat, nu există niciun control jurisdicțional al procedurilor administrative. Imigranții sunt supuși sistematic unei detenții administrative în absența unui interpret. Prin urmare, aceste persoane vulnerabile nu au nicio cunoștință cu privire la drepturile lor.

Se constată, de asemenea, o lipsă totală de respectare a drepturilor omului în procesul de înregistrare a imigranților. Sunt făcute mai multe erori flagrante în ceea ce privește naționalitatea, vârsta sau statutul familial. Poliția monitorizează toate criteriile pentru înregistrarea pe care le schimbă în mod regulat. Se pare că poliția refuză să înregistreze anumite naționalități, care nu sunt considerate ca fiind eligibile pentru a primi statutul de refugiat. De asemenea se pare că poliția  refuză să înregistreze bărbați necăsătoriți.

Punerea în aplicare a proiectului nostru necesită un buget total de 160 000 de euro. Prin urmare avem nevoie de doar 16 organizații (asociații de barouri și societăți de drept la nivel național, regional sau local)  care să plătească câte 10 000 de euro fiecare. Mai multe asociații de barouri au confirmat deja participarea lor la finanțarea proiectului.

Invit şi baroul dumneavoastră să sprijine această inițiativă cu o contribuție de 10 000 de euro.

Prin această inițiativă concretă , barourile ar putea demonstra că sunt capabile să se mobilizeze  pentru a apăra drepturile fundamentale ale persoanelor vulnerabile care solicită protecție internațională.

Proiectul în cauză se întinde pe durata unui an. Obiectivul este acela de a demonstra instituțiilor europene, prin prezența și intervenția noastră, că există o nevoie reală de asistență juridică și de a le convinge să elibereze fondurile necesare pentru a asigura continuitatea acestui proiect.

Desigur, veți fi informat cu privire la punerea în aplicare a proiectului și la monitorizarea acestuia. Vom asigura comunicarea regulată asupra evoluțiilor din Lesbos.

Vă mulțumesc anticipat pentru atenția pe care o acordați acestei cereri.

Vă rog să primiți, Domnule Președinte, distinse coleg, expresia sentimentelor mele colegiale.
Michel Benichou

Președinte


Scrisoarea în limba engleză / franceză / română (traducere)