Q&A Propunerea legislativă B47/2023 privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic, înregistrată la Senatul României la data de 6.02.2023

Q&A Propunerea legislativă B47/2023 privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic, înregistrată la Senatul României la data de 6.02.2023

15 februarie 2023

Q&A

Propunerea  legislativă B47/2023 privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic, înregistrată la Senatul României la data de 6.02.2023.

 

De ce acest proiect de lege? Care sunt obiectivele?

Proiectul de lege urmărește adaptarea profesiei de avocat la strategiile de digitalizare a sistemului judiciar și ale autorităților publice la nivel european și național, astfel încât avocații să poată ține pasul cu evoluția digitalizării, să rămână relevanți pe piața serviciilor juridice și să fie cât mai pregătiți pentru a răspunde noilor provocări ridicate de evoluțiile tehnologice.

Principalele obiective ale proiectului de lege coincid cu strategia de digitalizare a profesiei de avocat, aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 309 din 09-10 decembrie 2022

Obiectivele sunt:

● eficientizarea organizării și exercitării profesiei de avocat;
● facilitarea cooperării cu instituțiile sistemului judiciar;
● consolidarea încrederii clienților în avocat și în instituțiile profesiei de avocat.

În esență, proiectul de lege prevede asigurarea unui punct unic de interacțiune online – portalul e-UNBR -cu celelalte instituții ale sistemului judiciar, cu justițiabilii și cu autoritățile publice precum și crearea unei identități digitale a avocatului, prin care se va legitima în cadrul actelor și procedurilor pe care le realizează în format electronic, în exercițiul profesiei conform legii.

Nu în ultimul rând, portalul e-UNBR va crea platforma necesară întocmirii de către avocat a unor acte sau activități în forma electronică fără prezența fizică a clientului, care în prezent nu pot fi realizate în acest mod.

Ce este portalul e-UNBR?

Portalul e-UNBR va fi realizat, administrat și gestionat de către UNBR sau de către o persoană juridică înființată de Consiliul UNBR.

e-UNBR constituie un suport tehnic prietenos și intuitiv pentru schimbul de informații și date între avocații autorizați, între aceștia și instituțiile publice sau oricare alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și în relația cu beneficiarii serviciilor profesionale.

Platforma e-UNBR se va interconecta cu Cloudul Privat Guvernamental, cu Platforma Națională de Interoperabilitate, cu Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală, dar și cu cloud-urile și aplicațiile software ale parchetelor, instanțelor, organelor de poliție și ale altor instituții cu care avocații interacționează(ONRC, ANCPI, DPAB,etc.). Scopul acestei interconectări este de a permite avocatului să pledeze printr-o platformă online audio-video în fața instanței, să participe la audierea clientului în fața organelor de urmărire penală în format online, să solicite caziere, certificate fiscale, acte administrative și ale înscrisuri de la autorități în format online.

De asemenea platforma va asigura certificarea dreptului de practica la interacțiunea cu celelalte sisteme informatice ( funcție similara cu prezentarea cardului în mediul fizic).

 

Ce este identitatea digitală a avocatului?

Proiectul de lege prevede înrolarea UNBR, ca furnizor de identitate, în cadrul Platformei Software Centralizată pentru Identificare Digitală (PSCID). Prin urmare, identitatea digitală este un mod de legitimare a avocatului în exercitarea atribuțiilor sale în format electronic, exact la fel cum este utilizată legitimația de avocat în mediul offline.

Prin platforma e-UNBR se creează o identitate digitală a avocatului, care îi permite identificarea în relația cu autoritățile publice, instanțele și parchetele.

UNBR emite, la cerere, identități digitale asociate avocaților cu drept de exercitare a profesiei, care vor putea fi  utilizate inclusiv pentru a verifica identitatea clienților în mod electronic și pentru întocmirea unor acte la distanță, cu titlu executoriu.

Utilizând propria identitate digitală, avocatul va avea asigurat, în condiții de totală confidențialitate și siguranță, accesul la date fără proceduri suplimentare, repetate, de autentificare. Prin opțiune, avocatul ce utilizează tehnologia NFC se poate autentifica fără parola. Se are în vedere autentificarea multifactorială în acord cu reglementările actuale dar și cu tendințele de dezvoltare tehnologică

Este obligatorie conectarea avocaților la această platformă?

NU este obligatorie. Avocatul poate opta pentru utilizarea facilităților de comunicare oferite de platformă sau poate recurge la mijloacele tradiționale. Totuși, portalul va oferi anumite funcții pentru prestarea unor activități care nu pot fi  realizate prin mijloacele de comunicare electronice tradiționale, cum ar fi certificarea actelor fără prezența fizică a părților, convertirea actelor din forma materială în forma electronică, etc. Însă, în cazul în care optează pentru identitatea digitală, avocatul trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute în proiectul de lege.

De asemenea,în cazul interacțiunii electronice dintre avocat și client (de tipul videocall, servicii de mesagerie instant) portalul nu este un instrument obligatoriu ci poate fi dezvoltat exclusiv ca un instrument de facilitare pentru orice avocat care nu deține asemenea facilități și își dorește să folosească facilitățile portalului în acest sens în condițiile ce se vor stabili prin Hotărârea Consiliului UNBR.

Ce costuri presupune accesul la platformă?

În vederea îndeplinirii în format electronic a actelor și procedurilor avocațiale, precum și a verificării identității părților și a valabilității informațiilor furnizate de acestea, avocații au acces gratuit și nelimitat la orice bază de date publică și la serviciile furnizate prin Platforma Națională de Interoperabilitate.

Anumite facilități ale platformei vor putea fi folosite opțional de avocați contra cost.

Prin excepție de la Legea 227/2015 privind codul fiscal, sunt integral deductibile cheltuielile făcute de avocat pentru achiziția de produse, servicii și soluții hardware și software. De asemenea, avocații și formele de exercitare a profesiei sunt beneficiari eligibili ai unor investiții finanțate prin PNRR, cum ar fi platforme digitale privind transparentizarea legislativă, carte de identitate electronică, semnătură digitală calificată etc

Rămâne de văzut ce costuri vor fi solicitate de platformele interconectate. Însă, deocamdată, nicio reglementare nu oprește avocatul să apeleze la mijloacele tradiționale de obținere a informațiilor de la autorități.

Se condiționează prestarea serviciilor juridice specificate în forma “digitală” de utilizarea exclusivă a platformei e-UNBR?

Proiectul de lege NU condiționează prestarea tuturor serviciilor juridice electronice de utilizarea platformei.

Serviciile avocațiale de tipul consultanței prin mijloace de comunicare la distanță sau mesagerie instant se pot face independent fără intermedierea platformei așa cum s-a menționat și într-un răspuns anterior.

Însă poate fi o chestiune de timp până când celelalte platforme interconectate sau legislația generală privind digitalizarea vor impune astfel de condiționări. Există însă anumite servicii juridice electronice care nu pot fi prestate decât prin intermediul platformei, cum ar fi certificarea actelor fără prezența fizică a părților, convertirea actelor din forma materială în forma electronică , etc. Pentru a putea beneficia de aceste facilități, platforma trebuie să fie securizată cibernetic de către entitățile cu prerogative în acest domeniu. De asemenea validarea identității electronice a avocatului la interacțiunea cu alte sisteme informatice nu poate fi făcută decât prin intermediul platformei, întrucât aceasta reprezintă organismele profesionale îndreptățite sa certifice calitatea de avocat si dreptul de practică.

Cine asigură securitatea cibernetică a platformei e-UNBR?

Înainte de toate trebuie reținut faptul că asigurarea securității cibernetice a unei rețele sau sistem informatic nu presupune penetrarea acelui sistem sau rețea de către cel care protejează, ci blocarea accesului neautorizat din exterior în interiorul rețelei sau a sistemului. 

Iar, potrivit proiectului, atât asigurarea securității cibernetice de către SRI, cât și asigurarea de către STS a sistemului de comunicații al portalului e-UNBR  cu autoritățile și instituțiile publice sunt chestiuni opționale, decizii de politică profesională, care vor fi tranșate de Consiliul UNBR.

Conform art. 6, alin 8 din proiect, securitatea cibernetică a platformei „poate” fi asigurată gratuit, la cererea UNBR, de către Serviciul Român de Informații. Prin urmare, este o chestiune de politică profesională dacă UNBR va opta pentru asigurarea securității cibernetice în mod gratuit de către SRI sau va plăti o firmă privată. Desigur, decizia va fi luată în cadrul Consiliului UNBR.

Pe de altă parte, sistemul de comunicații al portalului e-UNBR  cu autoritățile și instituțiile publice „poate” fi asigurat gratuit, la cererea UNBR, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale STS. Conform proiectului, condițiile de asigurare a sistemului de comunicații se stabilesc prin convenție încheiată între UNBR și STS.  Potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, UNBR este persoană juridică de interes public iar, în această calitate, prin modificările aduse la Legea nr.92/1996, UNBR a devenit beneficiar al  reţelelor de telecomunicaţii speciale asigurate de STS. Platforma UNBR va avea, inevitabil elemente de telecomunicații speciale pentru a asigura comunicarea securizată cu autoritățile publice, instanțele și parchetele și pentru a proteja, în final, secretul profesional. De aceea, la solicitarea UNBR, platforma e-UNBR poate beneficia de securizarea comunicațiilor din partea STS.

Prin Platforma e-UNBR se vor vehicula date sensibile și cu caracter personal ce privesc cetățenii României, dar și date ale autorităților publice. Aceste date vor fi ținta inevitabilă a unor atacuri cibernetice complexe, care pot fura respectivele date și indisponibiliza parțial sau temporar întreaga platformă dar și celelalte platforme, aplicații si servicii guvernamentale cu care se interconectează. Potrivit proiectului legii securității și apărării cibernetice, prevenirea și combaterea atacurilor informatice de tip APT, la nivel național, revine Serviciului Român de Informații prin Centrul National Cyber-Int. Legea permite UNBR să beneficieze gratuit și la cerere de serviciile de securitate cibernetică oferite de CyberInt, astfel încât datele cetățenilor și ale statului, dar și integritatea Platformei în ansamblul ei să fie protejate. Legea securității cibernetice interzice SRI să preia date de conținut sau să intre ilegal într-un sistem informatic în afara unui mandat judecătoresc reglementat de Codul de procedură penală și Legea securității naționale.

Cum este protejat secretul profesional?

Avocatul va putea utiliza identificarea electronică tocmai pentru a proteja confidențialitatea și siguranța informațiilor cu privire la clienții săi.

Accesul la date încă din faza de proiectare are în vedere o structura bazată pe revendicări și roluri (claims@roles) accesibilă exclusiv prin autentificare și sub controlul utilizatorului . Canalele de comunicație vor asigura în mod obligatoriu criptarea datelor utilizându-se certificate cu actualizare dinamică.

 

Va realiza aceasta lege o „transformare”a exercițiului profesiei de avocat ?

NU, legea nu urmărește transformarea practicii avocațiale și eradicarea avocaturii tradiționale. Aceasta  se dorește a fi doar o extindere a modului de practicare a avocaturii adaptat vremurilor și tehnologiilor din prezent.

Prezenta lege creează în proporție de 90 % servicii avocațiale noi care nu sunt practicate în prezent de avocații din România, iar restul serviciilor avocațiale care sunt prestate în format electronic astăzi își regăsesc în lege doar un cadru de reglementare fără a le înlocui, limita sau cenzura în vreun fel.

Avocatura în forma ei tradițională va continua să existe atât timp cât clienții și societatea vor dori acest lucru.


Notă: Propunerea legislativă B47/2023 privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic este perfectibilă. Așteptăm sugestiile dumneavoastră precum și orice alte întrebări la adresa [email protected]