Regulamentul de înregistrare la Oficiu pentru avocați și pentru celelalte entități raportoare

Regulamentul de înregistrare la Oficiu pentru avocați și pentru celelalte entități raportoare

19 martie 2021

Regulamentul de înregistrare la Oficiu pentru avocați și pentru celelalte entități raportoare

 

 Sursa: Monitorul Oficial, Nr. 270, Partea I | 18 Martie 2021

Referința: Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPSCB)

Prin Ordinul 47/2021 al președintelui ONPSCB a fost aprobat modul prin care avocații și celelalte categorii de entități raportoare se pot înregistra la Oficiu prin „Sistemul electronic de transmisie de date“ (SETD).

Regulament stabilește modul de înregistrare la Oficiu pentru a obține contul de raportor necesar transmiterii rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Avocații, în calitate de entități raportoare, au obligația de a raporta tranzacțiile suspecte și  tranzacțiile în numerar în lei sau în valută a căror limită reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

ENTITĂȚILE RAPORTOARE  prevăzute de Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Art. 5 alin. (1) prevede că „Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare:

Lit. f:  notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind:

• cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț,
• administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților,
• operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate,
• constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare,
• organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți;
• constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare,
• în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.