Rezoluția Congresului avocaților 2016 privind proiectul „Avocatura 2025”

Rezoluția Congresului avocaților 2016 privind proiectul „Avocatura 2025”

26 martie 2016

CONGRESUL AVOCAŢILOR, BUCUREŞTI, 25-26 martie 2016

  

REZOLUȚIA

CONGRESULUI AVOCAȚILOR

privind proiectul „Avocatura 2025”

Având în vedere:

  • necesitatea profesiei de avocat de a răspunde permanent unor nevoi din ce în ce mai diversificate în raport de solicitările clientului, dar și imperativul păstrării identității avocatului în contextul profesional actual;
  • tendințele de dezvoltare multidisciplinară a serviciilor juridice și conexe pentru a oferi clienților soluții integrate;
  • încercările de extindere a activității non-avocaților prin calificarea în profesii conexe profesiei de avocat și crearea premiselor unei reprezentări non-avocațiale în fata instanței de judecată, ce ar putea determina o creștere a numărului serviciilor juridice prestate cu o concurență mai acerbă în sectorul juridic și prețuri mai mici compensate, de natură să creeze riscul unei calități mai slabe a serviciilor prestate generatoare la rândul său de costuri procedurale mai ridicate suportate în final de către clienți;
  • multiplele provocări și transformări cu care este confruntată profesia de avocat, dar și contextul european al constituirii unui grup de lucru consultativ la nivelul Consiliului Barourilor Europene (C.C.B.E.) cu privire la cele de mai sus,

prin Hotărarea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) a fost demarat proiectul „Avocatura 2025” și s-a constituit un grup de lucru consultativ, pe lângă Consiliul U.N.B.R., format din cei mai tineri consilieri ai fiecărui barou, care să participe la realizarea acestui proiect.

„Avocatura 2025” are ca obiectiv o analiza multidisciplinară a situației actuale a profesiei de avocat în Romania în contextul agresiunilor permanente asupra acesteia și o proiecție pentru viitor a vectorilor de acțiune pentru reașezarea profesiei în poziția naturală de actor fundamental în realizarea actului de justiție.

În acest scop, cu concursul barourilor componente ale U.N.B.R., cu sprijinul decanilor și consiliilor barourilor,

în temeiul art. 64 din Legea 51/1995 republicată privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 83 din Statutul profesiei de avocat,

Congresul Avocaților 2016 adoptă prezenta

REZOLUȚIE

prin care se stabilesc următoarele:

  1. Permanentizarea Grupului de lucru consultativ pentru implementarea Proiectului „Avocatura 2025” prin stabilirea unor întâlniri periodice.
  2. Realizarea unor cercetări profesionale interdisciplinare, prin conlucrarea cu specialiști din diverse domenii, în scopul identificării direcțiilor de dezvoltare ale profesiei de avocat, a masurilor instituționale și normative care se impun în raport de aceste direcții, cu asigurarea suportului logistic și financiar necesar.

Adoptată de Congresul avocaților azi, 26 martie 2016, la București


Rezoluția Congresului avocaților privind proiectul „Avocatura 2025” (doc | pdf)