Rezultatele concursului ”Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”

Rezultatele concursului ”Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”

10 septembrie 2020

Rezultatele concursului

Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice

 

Urmare a jurizării lucrărilor trimise de tinerii avocați în cadrul concursului cu tema Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice, organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România, s-au clasat pe primele trei locuri următorii candidați :

Premiul I, în valoare de 5000 RON se acordă Dlui Av. Gabriel Valeriu Pașcui , Baroul Cluj,  pentru lucrarea ”Impactul inteligenței artificiale asupra profesiilor juridice”

Premiul al II-lea, în valoare de 3000 RON se acordă Dnei.Av. Oana – Nicoleta Retea, Baroul Dolj, pentru lucrarea ”Comunicarea avocatului în mediul online – în general și în special – pe rețeaua de socializare Facebook”

Premiul al III-lea, în valoare de 2000 RON, se acordă ex aequo (1000 de RON fiecare) candidaților :

> Av. Elena-Claudia Dobroslav , Baroul București, pentru lucrarea” Interacțiunea Instanță – Avocat și comunicarea acesteia clientului”

> Av.  Madalina Stan , Baroul Bihor, pentru lucrarea ”Relațiile dintre avocat și magistrat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”

Ceilalți șapte participanți la concurs sunt :

> Av. Ana-Maria Ene , Baroul București, cu lucrarea ”Procesele online. Tendințe internaționale și experimente naționale”

> Av.   Katalin Petres, Baroul Harghita, cu lucrarea ”Rolul avocatului –  noțiunea de avocat ca reprezentant în legislația Uniunii Europene și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”

> Av.   Diana Popescu, Baroul Argeș, cu lucrarea ”Avocatura pro bono, ca formă de comunicare a avocatului”

> Av.   George-Bogdan Ionita, Baroul București cu lucrarea ”Tipologia crizelor care pot afecta profesia de avocat”

> Av.   Mihok Szidonia , Baroul Harghita, cu lucrarea ”Comunicarea justițiabililor în procesul de înfăptuire a justiției”

> Av.  Lucian-Gabriel Bistreanu , Baroul Gorj, cu lucrarea ”Comunicarea electronică în justiție. Instanța digitală și dosarul electronic”

> Av.  Daniela Strungariu, Baroul Iași cu lucrarea ”Responsabilitatea socială a avocatului și implicarea în problemele comunității”

Cu sprijinul editurii Universul Juridic, toți avocații participanți vor primi un pachet de beneficii ce constă în acces total la resursele online timp de 1 an și cea mai recentă apariție editorială a legii profesiei de avocat.

Prin grija UNBR vor fi transmise la barouri diplomele și premiile ce urmează să fie acordate de către decani. Organizarea decernărilor va fi anunțată din timp la nivelul fiecărui barou pentru a putea fi făcută în condiții adecvate situației sanitare actuale.

Felicitări tinerilor avocați pentru perspectivele oferite asupra temei de concurs  și pentru punctarea problemelor relevante ce privesc interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice !

Fiecare contribuție va fi valorificată și promovată în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR.

Av. dr. Traian Briciu

Președintele UNBR

Distribuie prin: