Rezultatele examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanță juridică în dreptul românesc

Rezultatele examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanță juridică în dreptul românesc

12 mai 2021

Afișat azi, 12.05 orele 14.00

REZULTATELE EXAMENULUI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE DREPT ROMÂNESC ŞI DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU AVOCAŢII STRĂINI CARE DORESC SĂ ACORDE CONSULTANŢĂ JURIDICĂ ÎN DREPTUL ROMÂNESC

SESIUNEA MAI 2021

Afișarea rezultatelor a avut loc la sediul UNBR.

Conform 19 şi art. 20 alin. (2) din Regulamentul de examen, aprobat prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 194/28 ianuarie 2021, “Nota obţinută la examen este media aritmetica a notelor obţinute la fiecare dintre probele de examen. La materiile la care se susţine şi examen oral, nota finală va fi compusă din media notelor obţinute la ambele probe (scrise şi orale). Pentru primirea în profesia de avocat, candidatul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), cu condiţia ca la fiecare probă scrisă sau orală nota obținută să fie cel puţin 6 (şase).

Preşedintele Comisiei de examen

Av. Dan OANCEA


Descarcă fișier PDF